Το Shutdown.gr διοργανώνει το Πανελλήνιο Διαγωνισμό Basket ανδρών αποκλειστικά για Στελέχη επιχειρήσεων.

Στο πρωτάθλημα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ομάδες Στελεχών επιχειρήσεων που εκπροσωπούν επιχειρήσεις της χώρας ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Η δήλωση συμμετοχής των στελεχών κάθε επιχείρησης θα πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση του τμήματος προσωπικού ότι τα στελέχη είναι στη μισθοδοσία της επιχείρησης. Για μεγάλες εταιρείες είναι δυνατή η συμμετοχή περισσοτέρων ομάδων τμημάτων ή διευθύνσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Στελεχών (άνδρες) άνω των 22 ετών, Έλληνες και αλλοδαποί από επιχειρήσεις της χώρας. Η αξία συμμετοχής ανά ομάδα ανέρχεται στο ποσό των 500 Ευρώ. Κάθε Εταιρεία/Επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με μια ομάδα αποτελούμενη από δέκα (10) στελέχη.

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι αποστολή στo e-mail [email protected] του σχετικού ενδιαφέροντος για να αποσταλούν όλες οι απαιτούμενες φόρμες συμμετοχής.