Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.E.A] διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 300 διδακτικών ωρών με τίτλο: «Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης eLearning & Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων, για Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς».

Αναλυτικότερα, σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων παιδαγωγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης eLearning & Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων, ενώ απευθύνεται σε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, στελέχη δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών, φορέων αυτοδιοίκησης, επιμελητήριων και ενώσεων, εκπαιδευτές και στελέχη ΚΔΒΜ 1 & 2 , ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ, καθηγητές και στελέχη Κέντρων Ξένων Γλωσσών, αυτοαπασχολούμενους, καθώς και σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται, τέλος, ότι η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος είναι 6 μήνες, με έναρξη στις 9 Ιουνίου του 2020 και λήξη στις 15 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.