Η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) ανακοίνωσαν το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΕΣΜ, Certified Systemic Analyst Professional (CSAP), με διεθνείς συμμετοχές. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικήτας Ασημακόπουλος.

Το επαγγελματικό πιστοποιητικό CSAP αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία στην επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Συμμετέχουν στο CSAP και Καθηγητές Πανεπιστημίων από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα της International Federation of Systems Research (IFSR) και από την International Society for the Systems Sciences (ISSS). Επίσης, στο CSAP συμμετέχουν με το λογισμικό ή/και με την παρουσίαση έργων τους πολύ γνωστές εταιρείες Συμβουλευτικής και Πληροφορικής.

Βασικός στόχος του CSAP είναι να δώσει στους νέους επιστήμονες εκσυγχρονισμένα πιστοποιημένα προσόντα για φυσικά πρόσωπα ώστε να είναι ηγέτες στο χώρο της διοικητικής και εκτελεστικής εργασίας τους. Η ΕΕΣΜ μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) θα καταστεί διαπιστευμένος φορέας επαγγελματικής πιστοποίησης φυσικών προσώπων και θα πιστοποιεί τους επιτυχώς ολοκληρώσαντες το CSAP, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο ISO 17024. Το σύστημα διαχείρισης θα ακολουθεί επίσης τα προβλεπόμενα από το πρότυπο ISO 9001.

Τα θέματα που θα διδάξει ο Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος είναι τα εξής:
1. Leadership applied in small teams
2. Presentation Techniques and Public Speaking
3. Cooperation between people and teams
4. Personal Improvement and Development-The Socialized Company

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση: www.csap.gr/gr/introduction-to-csap.