Στους πιο σκληρά εργαζόμενους της Ευρώπης, συγκαταλέγονται οι Έλληνες, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Eiro για τη χρονιά 2012-2013.

Η Ελλάδα, βρίσκεται στην 8η θέση με μέσο όρο 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι περισσότερο «δουλευταράδες» υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης βρίσκονται στη Ρουμανία και στη συνέχεια στο Λουξεμβούργο με 41,2 ώρες εβδομαδιαίως. Ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία με 40,8 ώρες, η Γερμανία με 40,5 ώρες, η Κροατία και η Κύπρος με 40,3 ώρες από κοινού και η Βουλγαρία με 40,2 ώρες. Οι Έλληνες εργάζονται δηλαδή μισή ώρα λιγότερο από τους Γερμανούς και το ίδιο ωράριο με Λετονούς και Τσέχους. Λιγότερες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως απασχολούνται οι Φινλανδοί με 37,6 ώρες και ακολουθούν οι Γάλλοι με 37,9 ώρες, οι Ιταλοί με 38 ώρες και οι Βέλγοι με 38,2 ώρες.

Σε ότι αφορά τον ετήσιο χρόνο εργασίας, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δουλεύουν 1.824 ώρες και βρίσκονται στην 9η θέση μαζί με τη Σλοβενία. Τις περισσότερες ώρες (υπολογίζονται με βάση και τις άδειες διακοπών) εργάζονται στην Εσθονία με 1.856 ώρες και στην Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία με 1.848 ώρες. Τις λιγότερες ώρες (1.573 ώρες ετησίως) εργάζονται οι Γάλλοι και ακολουθούν οι Δανοί με 1.642,8 ώρες και οι Γερμανοί με 1.658,8 ώρες. Στον τραπεζικό τομέα, οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες ανήλθαν σε 36,9 μέσα στο 2012. Τι περισσότερες ώρες εργάζονται οι τραπεζικοί στο Λουξεμβούργο (40) και σε Γερμανία, Ιρλανδία (39). Στην Ελλάδα οι τραπεζικοί εργάζονται 37 ώρες εβδομαδιαίως.

Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο μέσο όρος εργασίας σε 28 χώρες ήταν 37,8 ώρες και στην ΕΕ των 15 ήταν 37,2 ώρες. Το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ωράριο στον τομέα συναντώνται σε Αυστρία, Ελλάδα και Λουξεμβούργο (40 ώρες την εβδομάδα), και το μικρότερο στη Γαλλία και την Πορτογαλία (35 ώρες) και την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες (36 ώρες). Στον κλάδο της μεταλλουργίας ο μέσος όρος εργασίας ανήλθε σε 37,9 ώρες ενώ στην Ελλάδα φτάνει τις 40 ώρες με λιγότερο εργαζόμενους τους Γερμανούς με 35,3 ώρες.