Ξεπέρασαν τις 1.000 οι εταιρείες που έχουν επιλέξει να ασφαλίσουν το προσωπικό τους στην ALICO Ελλάδος, ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων με Ομαδικό Ασφαλιστήριο στην εταιρεία ανέρχεται σε 380.000.

Κατά τη διάρκεια του 2008, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις επέλεξαν την ALICO για να προσφέρουν στους εργαζομένους τους τα οφέλη των Ομαδικών προγραμμάτων της εταιρείας. Την ίδια χρονική περίοδο, τα ασφάλιστρα Ομαδικών Ασφαλίσεων της ALICO Ελλάδος, προσέγγισαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.