Σε δυσθεώρητα ύψη, στο 20,7% έφτασε η ανεργία στο τέλος του 2011. Ο αριθμός των ανέργων σταθεροποιείται πλέον πάνω από το 1 εκατ. άτομα, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι πως οι 560.000 εξ αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αδυνατούν να βρουν εργασία πάνω από 12 μήνες.

Στις νέες γυναίκες η ανεργία κάνει θραύση, καθώς αγγίζει το 45%. Στα αξιοσημείωτα και το γεγονός πως το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα (25,2%) είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τέταρτο τρίμηνο του έτους το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 20,7%, από 14,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Σε μέσα επίπεδα έκλεισε στο 17,6%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.025.877 άτομα, αυξήθηκαν κατά 313.812 άτομα (+44,1%) σε μόνο έναν χρόνο και κατά 16,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2011.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (24,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (17,8%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (39,5%).

Σε επίπεδο περιφερειών, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία (25%), τη Στερεά Ελλάδα (23,8%), την Κεντρική Μακεδονία (22,8%) και την Αττική (21,7%). Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στο Νότιο Αιγαίο (11,9%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (30,9%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις Δημοτικού (28%) και οι απόφοιτοι Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (23,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (11,9%) και στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (14,8%).

Από το σύνολο των ανέργων, το 90,8% αναζητεί εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Εξ αυτών το 46,8% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 46,4% αναζητεί πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,1%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2011, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (29,1%), .δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (26%) και δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (16,2%).

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,1% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 58,3% έκανε αυτήν την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 8% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και το 5,1% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες. Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 63%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων.

Επίσης, παρατηρείται ότι σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας καταγράφεται μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση ανέρχεται σε 7%, στον δευτερογενή σε 17,1% και στον τριτογενή τομέα σε 6,4%.