Περισσότεροι από 165.000 Ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατυχήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και επτά εκατομμύρια τραυματίζονται, ενώ δεν είναι ακόμα δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η σχέση και η συχνότητα των ατυχημάτων ή των ασθενειών με τις νέες μορφές εργασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007 – 2012 για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με στόχο -μέσω της επανεξέτασης και αξιολόγησης των προτεραιοτήτων και των υιοθετούμενων πολιτικών- την εκπόνηση ουσιαστικών βελτιωτικών προτάσεων για το μέλλον της στρατηγικής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.