Στα 772.579 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

Από αυτά 320.245 είναι άνδρες (ποσοστό 41,45%) και 452.334 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,55%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά -1,84% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,75% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 26,43% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,83%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,13% των εγγεγραμμένων ανέργων, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 34,32%, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 17,43% και χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,12%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 185.870 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά 15.888 άτομα, ποσοστό -7,87% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο. Από την άλλη οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 87.577, αυξημένες κατά 54,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (56.778) και αυξημένες κατά 4,53% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011 (83.778). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 25.492 (αυξημένες κατά 49,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -5,23% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 33.070 (αυξημένες κατά 67,66% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -14,27% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 26.276 (αυξημένες κατά 18,73% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,47% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 58.562, το 56,47% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 59,03% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (36.825) και μειωμένο κατά -10.56% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011 (65.474).