Τη διετία 2007 - 2008, μία στις δύο κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και μία στις τρεις επιχειρησιακές συμβάσεις, υπογράφτηκαν με προσφυγή στις υπηρεσίες της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ.

Ειδικότερα, το 2007, από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που υπεγράφησαν προσέφυγε στη διαιτησία το 51%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2008 ήταν 43%. Περίπου στο 35% κυμάνθηκε και το ποσοστό των επιχειρησιακών συμβάσεων που υπεγράφησαν μέσω της Διαιτησίας, ενώ στις ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις ο ρόλος του ΟΜΕΔ, το 2007, απεδείχθη απαραίτητος για το 66% των περιπτώσεων.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας κατά τη διάρκεια παρουσίασης του απολογισμού των δύο τελευταίων ετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στον Οργανισμό το 2008. Οι υποθέσεις μεσολάβησης αυξήθηκαν σε 159 το 2008 από 106 το 2007 και 137 το 2006. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων μετά το 1992.

Υψηλά, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές από τα προηγούμενα έτη, παραμένουν τα στοιχεία για την παραπομπή ρυθμίσεων στη Διαιτησία (68 το 2008 έναντι 54 το 2007). Ο κύριος όγκος των υποθέσεων του ΟΜΕΔ αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Το 2007 σε σύνολο 106 υποθέσεων μεσολάβησης, ο ιδιωτικός τομέας κάλυψε ποσοστό 78%, το Δημόσιο 14% και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας 8%.

Επίσης, από τις 106 αιτήσεις μεσολάβησης που υπεβλήθησαν το 2007 στη Διαιτησία, το 52% αφορούσε τον ιδιωτικό, το 53% το δημόσιο και το 37% τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το 2008, σε ένα σύνολο 159 υποθέσεων μεσολάβησης, ο ιδιωτικός τομέας κάλυψε το 80%, το Δημόσιο το 11% και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας το 37%.

Πηγή: Η Καθημερινή