Μια πληθώρα online εργαλείων, ανεξαρτήτως θέσης, χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Papaki, ούτως ώστε να οργανώσουν την εργασία τους και να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πελατών, καθώς ήδη από το 2016 η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα τηλεργασίας σε όλους τους εργαζομένους της.

Ειδικότερα, ως προς την οργάνωση και τα καθημερινά tasks χρησιμοποιούνται το Google Drive, οι browsers Mozilla και Chrome, το 1password για αποθήκευση κωδικών και το Jira για τη διατμηματική οργάνωση projects. Επιπλέον, αξιοποιούνται το Deskpro, σύστημα καταγραφής αιτημάτων πελατών, με δυνατότητα live chat, συσκευές Cisco ή το πρόγραμμα εικονικού τηλεφώνου linphone και το Confluence, στο οποίο καταγράφονται διαδικασίες ώστε να μπορεί να ανατρέξει ο εργαζόμενος όταν προκύψει κάποιο ζήτημα.

Τέλος, για την ενδοεταιρική επικοινωνία χρησιμοποιούνται συνήθως τα Slack, Google Meet και Zoom, ενώ κάθε νέος εργαζόμενος στο Τμήμα ακολουθεί εκπαίδευση για να μπορέσει να εξοικειωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία, η οποία τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται απομακρυσμένα.