Με αφορμή τα 90 χρόνια από τα εγκαίνια του εργοστασίου της στον Πειραιά και βασικό σύνθημα το «Ξαναγεννιόμαστε», η Παπαστράτος ανακοίνωσε νέα μεγάλη επένδυση ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας παράλληλα τη Στρατηγική της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, με 5 πυλώνες και σαφείς, μετρήσιμους στόχους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξης.

Αναλυτικότερα, οι 2 πρώτοι πυλώνες αφορούν την καινοτομία των προϊόντων και την υποδειγματική λειτουργία, ενώ ο τρίτος σχετίζεται με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες. Έτσι, στόχος είναι μέχρι το 2023 το 40% των διευθυντικών θέσεων της εταιρείας να καλύπτεται από γυναίκες, αλλά και οι άνθρωποι της Παπαστράτος να συμμετέχουν τακτικά σε εθελοντικές πρωτοβουλίες, με την παροχή αντίστοιχων κινήτρων και στόχο τις 9.000 ημέρες εθελοντικής συνεισφοράς τον χρόνο.

Οι δύο τελευταίοι πυλώνες αφορούν το Περιβάλλον και την Κοινωνία, με την εταιρεία να διαθέτει κατά μέσο όρο 750.000 ευρώ κάθε χρόνο, σε τακτικές και έκτακτες πρωτοβουλίες στήριξης προς το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, κατευθύνει πλέον τους πόρους της κατά 50% σε δράσεις για την ενδυνάμωση της γυναίκας και τον ρόλο της στο κοινωνικό σύνολο και κατά 50% σε δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τέλος, όπως επισημαίνεται, μέσα από τη νέα μεγάλη αυτή επένδυση θα υπάρξει ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας, επέκταση των εξαγωγών και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 115 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 60 έχουν ήδη προσληφθεί και εκπαιδεύονται