Η Παπαστράτος δημοσίευσε τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων τις δεσμεύσεις της που έγιναν πράξεις και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει στην προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη των εργαζομένων της και την συμπερίληψη, προχωρώντας σε:

  1. Δημιουργία 185 νέων θέσεων εργασίας, σχεδόν 50% πάνω από την αρχική δέσμευση για 115 νέες θέσεις.
  2. 93.000 ώρες εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες τεχνολογίες και νέα συστήματα, αντί 60.000 της αρχικής δέσμευσης.
  3. Κάλυψη του 41% των υψηλόβαθμων θέσεων από γυναίκες.
  4. Παροχή γονικής άδειας επιπλέον 9 εβδομάδες σε σχέση με την ελληνική νομοθεσία, χορηγώντας συνολικά έως 18 εβδομάδες στο βασικό άτομο φροντίδας και έως 8 εβδομάδες στο δευτερεύον.

Παράλληλα, επένδυσε πλέον των 800.000 ευρώ σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της γυναίκας, «επιβεβαιώνοντας στην πράξη πως τολμάει να δίνει μεγάλες λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική της ανακοίνωση.