Δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε ανέργους ή εργαζομένους ή υτοαπασχολούμενους, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας, προσφέρει το πρόγραμμα «Προετοιμάσου για το Αύριο» με τη χρηματοδότηση της εταιρείας «Παπαστράτος» και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ).

Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 25-50 ετών, αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία όπου η παρακολούθηση του προγράμματος το απαιτεί. Στόχος είναι καθ’όλη τη διάρκεια του 2013 να καταρτιστούν περίπου 1.000 άτομα. Στο τέλος των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν κατόπιν εξετάσεων πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποιητικό επάρκειας για όσα επαγγέλματα προβλέπεται πιστοποίηση.