Την αξία που προσθέτει κάθε χρόνο στην Ελλάδα σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αποτύπωσε για πρώτη φορά η Παπαστράτος στην Έκθεση με τίτλο «Για το αύριο, σήμερα».

Η Έκθεση βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥ Ελλάδος. Η πρώτη αναλυτική αποτύπωση της συνεισφοράς της Παπαστράτος στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον αφορά στο 2017, χρονιά που σηματοδότησε την έναρξη της επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την μετατροπή του εργοστασίου της σε ένα από τα πρώτα κέντρα αποκλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων νέας γενιάς της Philip Morris International.

Μεταξύ άλλων, η Παπαστράτος το 2017 δημιούργησε προστιθέμενη αξία 157 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,1% του ΑΕΠ και σημείωσε 1,2 δισ. ευρώ συνολικό κύκλο εργασιών. Παράλληλα, σε επίπεδο απασχόλησης η εταιρεία ισχυροποίησε το θετικό της αποτύπωμα, αυξάνοντας κατά 24,6% τον αριθμό των εργαζομένων της. Πιο συγκεκριμένα, δημιούργησε 897 άμεσες θέσεις εργασίας, 1.091 έμμεσες θέσεις εργασίας, κατέγραψε 30 εκατ. ευρώ σε μισθοδοσία και αμοιβές καθώς και λοιπές παροχές προς τους εργαζομένους αξίας 2,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Παπαστράτος έχει διαθέσει 2,4 εκατ. ευρώ σε δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας από το 2009 έως και το 2017 ενώ οι επενδύσεις σε κοινωνικές δράσεις το 2017 ανήλθαν σε 272.000 ευρώ.