Ασημένια διάκριση (Silver Medal) στην ετήσια διεθνή αξιολόγηση βιωσιμότητας από τον EcoVadis (2024-2025) απέσπασε η Παπουτσάνης, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται πλέον στο 15% των εταιρειών που έχουν διακριθεί παγκοσμίως για τις επιδόσεις τους σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αειφορίας.

Η εταιρεία αξιολογήθηκε, βάσει διαδικασίας, για τις πολιτικές, τις πρακτικές, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της σε τέσσερις βασικούς θεματικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Ηθική, Εργασιακά & Ανθρώπινα Δικαιώματα και Βιώσιμες Προμήθειες.

«Η κορυφαία αυτή διάκριση από τoν EcoVadis αποδεικνύει τη δέσμευση και συνεχή επένδυση της Παπουτσάνης σε επιχειρηματικές στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές που συγκροτούν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και θέτουν τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μέλλον», δήλωσε σχετικά ο Ιωάννης Σπυρίδης, QA/QC Manager της Παπουτσάνης.