Παρά την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που διακρίνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν εφόσον υιοθετήσουν μια στρατηγική συνολικής προσέγγισης και την ακολουθήσουν με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ηθικής, όπως διαπιστώνει έρευνα που διενήργησε ο οργανισμός The Conference Board -με τη συνεργασία της ΕΕΔΕ για την Ελλάδα- και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ.

Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας, επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας κλίματος, όπου τα στελέχη επιχειρήσεων και ιδίως οι CEOs είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους που παρουσιάζονται. Τονίζεται επίσης ότι η ανάπτυξη ταλέντων αποτελεί προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος στα ταλέντα, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό που προάγει τη συλλογική αριστεία.

Επιπλέον σημειώνεται ότι, με δεδομένους τους εντονότατους ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης, οι επενδύσεις στις δεξιότητες καινοτομίας πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν στην κατεύθυνση αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) με στόχο την εσωτερική κατανομή της γνώσης στις επιχειρήσεις.Εξάλλου, μεγάλο βάρος πρέπει να δώσουν τόσο στη βιωσιμότητά τους, με κυρίαρχο στοιχείο την καταναλωτική ζήτηση όσο και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής φήμης.

Σημειώνεται ότι την έρευνα παρουσίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Γνώσης, Περιεχομένου και Ποιότητας, του Conference Board, Charles Mitchell, ο οποίος επεσήμανε τις βασικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, σε σχέση με το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, την Καινοτομία, την Επιχειρησιακή Αριστεία, τις σχέσεις με τους πελάτες, το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και τη Βιωσιμότητα.