πραγματοποιούνται για 7η χρονιά, με σκοπό να αναδείξουν το φάσμα των δραστηριοτήτων που ξεχώρισαν σε κάθε βαθμίδα και από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας. Τα βραβεία, φέτος, εστιάζουν ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό που αναβάθμισε το εκπαιδευτικό περιβάλλον και δημιούργησε νέες ευκαιρίες και δυνατότητες.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν Εκπαιδευτικές Μονάδες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, που συστηματικά επενδύουν και καινοτομούν στην Εκπαίδευση, αλλά και εκπαιδευτικοί που επιτελούν εξαιρετικό έργο, με κοινωνικό αντίκτυπο.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου – Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ για το μέλλον του κοινωνικού κράτους – πρ. Επίτροπος ΕΕ – πρ. Υπουργός. Περισσότερες πληροφορίες στο www.educationleadersawards.gr