Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020 η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας. Συγκεκριμένα, παρατείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία για το 40% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του κλιμακωτού ωραρίου ανά μισή ώρα εντός διώρου κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους.