Μέχρι τις 10 Μαΐου παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εργασίας, Υγείας και του υφυπουργού Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εν λόγω ΚΥΑ, «η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 10η Μαΐου 2020».

Επιπροσθέτως, προβλέπεται παράταση της αναστολής των υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την καταχώρηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, έως και την 31η Μαΐου 2020, αλλά και παράταση της δυνατότητας του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.