Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει, με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της τηλεργασίας, που είχε θεσμοθετηθεί ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο, παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.

Παράλληλα, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020 παρατείνεται και η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. Εργάνη κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση πριν την πραγματοποίησή τους.