Σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει, με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας, που είχε θεσμοθετηθεί ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο, παρατείνεται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2020.

Ως εκ τούτου, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το σχετικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.