Οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, ΣΕΒ - ΕΣΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ - ΣΕΤΕ, υπέγραψαν την παράταση της ισχύος της μετενέργειας της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που είχαν θεσπιστεί με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες διαιτητικές αποφάσεις. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι εάν κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας εθνικής σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο των εθνικών συμβάσεων του 2011-2012-2013, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

Η διαμόρφωση των κατώτατων μισθών με τους νόμους του 2012 (2ο μνημόνιο) έχει καταργηθεί ως δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μετά από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έτσι, σύμφωνα τον ν. 4046/2012 (αρθρ. 1 παρ. 6), καθώς και την 6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 για τους υπαλλήλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε στα 26,18 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους είναι κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίστηκε για τους υπαλλήλους στα 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο στα 22,38 ευρώ μικτά.

Όμως, πέρα αυτών των παρεμβάσεων, καίριο πλήγμα στο θεσμό της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας επέφερε και ο ν. 4093/2012, με τον οποίο περιορίζεται η έκταση της ισχύος των μισθολογικών όρων της εθνικής σύμβασης μόνο στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τις συμβαλλόμενες (στη σύμβαση) εργοδοτικές οργανώσεις. Τέλος, το επίδομα γάμου ύψους 10%, σύμφωνα και με τη νέα ΕΓΣΣΕ, διατηρείται σε ισχύ και χορηγείται σε όλους τους μισθωτούς, άνδρες – γυναίκες, καθώς οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν ότι έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για όλους τους εργαζόμενους της χώρας.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ έως το τέλος Ιουνίου για όλους τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας ότι «βάσει της ρύθμισης του άρθρου 40 του νόμου 4320/2015 της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν καταργήθηκε και ισχύει, οι κανονιστικοί όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό». Το υπουργείο υπογράμμισε, ωστόσο, ότι καλωσορίζει τυχόν απόφαση των κοινωνικών εταίρων να παρατείνουν, παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος του 2016 την ισχύ της ΕΓΣΣΕ, ούτως ώστε να μην υπάρχει πίεση χρόνου στη μελλοντική διαπραγμάτευση τους.