Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 παρατείνεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής τηλεργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, παίρνει παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η υποχρέωση εφαρμογής του 40% τηλεργασίας στους εργασιακούς χώρους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της εφαρμογής κλιμακωτού ωραρίου έναρξης και λήξης της εργασίας για κάθε εργαζόμενο για λόγους αποφυγής συνωστισμού στους εργασιακούς χώρους. Το νέο σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με αυτό.

Επισημαίνεται ότι από την τηλεργασία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι Δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι υπεραγορές τροφίμων και οι ταχυμεταφορές, ενώ κατά τον υπολογισμό των εργαζομένων δε λαμβάνονται υπόψη εκείνοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και όσοι τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια. Τέλος, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.