Η υιοθέτηση Parental & Family-friendly πολιτικών οφείλει να ενσωματώνεται στην κουλτούρα και τη λειτουργία των εταιρειών και να αποσκοπεί στην προώθηση της ευεξίας των εργαζομένων και την ενίσχυση της ικανοποίησής τους. Ποια είναι τα οφέλη, ποιες οι προκλήσεις και πώς ανταποκρίνονται σε αυτές οι σύγχρονοι οργανισμοί;

Στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, οι εργοδότες πολλές φορές παραβλέπουν ένα κοινό στοιχείο που ενώνει πολλούς από τους εργαζομένους τους: την ύπαρξη παιδιών, δηλαδή το γεγονός ότι είναι γονείς. Πράγματι, οι γονείς αντιστοιχούν περίπου στο 38% του ανθρώπινου δυναμικού των ΗΠΑ, ενώ, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ για το 2021, περισσότερα από τα τρία τέταρτα (78,5%) των νοικοκυριών στη χώρα έχουν τουλάχιστον ένα μέλος που εργάζεται, ποσοστό που παρουσιάζει μία μικρή αύξηση από το 2020 που ήταν στο  78,2% . Όπως παρατηρείται, οι εργαζόμενοι γονείς αναζητούν πλέον από τους εργοδότες προνόμια που αφορούν άμεσα στις οικογένειές τους. Αναζητούν ευελιξία στο ωράριο εργασίας, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τους, να τα φροντίζουν σε περίπτωση ασθένειας, αλλά και να συμμετέχουν σε σημαντικές στιγμές της οικογενειακής ζωής τους, όπως, για παράδειγμα, οι αθλητικές εκδηλώσεις.

Ερευνα που διεξήχθη από τον οργανισμό «The Best Place for Working Parents» σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Southern Methodist, αποκάλυψε τις προτιμήσεις των εργαζομένων σε εταιρείες που προσφέρουν φιλικό περιβάλλον για την οικογένεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το 99,1% των εταιρειών δίνουν παροχές, όπως άδειες με αποδοχές, οι οποίες αποτελούν την προτιμώμενη επιλογή των εργαζομένων. Με ποσοστό 97,1%, ακολουθεί το ευέλικτο ωράριο, ενώ το 94,9% αυτών των εταιρειών προσφέρει απομακρυσμένη εργασία. Τέλος, το 94,2% των εταιρειών που έχουν ανακηρυχθεί ως φιλικές προς την οικογένεια παρέχουν πληρωμένη υγειονομική περίθαλψη.
Σήμερα, ολοένα και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν τέτοιες πολιτικές, ώστε να προσελκύσουν νέα ταλέντα και να διατηρήσουν το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό τους, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που είναι φιλικό προς τον θεσμό της οικογένειας αποτελεί ηθική υποχρέωση, αλλά και μία στρατηγική επιχειρησιακή απόφαση.

 

ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ FAMILY-FRIENDLY ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι φιλικές προς τους γονείς και την οικογένεια εταιρικές πολιτικές αναφέρονται στο σύνολο των μέτρων και των πρωτοβουλιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί για να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν τους εργαζόμενους που είναι γονείς ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι πολιτικές αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, παρέχουν υποστήριξη για τις γονικές ανάγκες και διασφαλίζουν την ευημερία των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Τα παρακάτω αποτελούν τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα τέτοιων πολιτικών:
1. Ευέλικτο ωράριο εργασίας: Μία σημαντική πολιτική που εφαρμόζουν πολλές εταιρείες είναι η παροχή ευελιξίας στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων που είναι γονείς. Αυτό μπορεί να σημαίνει επιλογή ευνοϊκών ωρών εργασίας, απομακρυσμένη εργασία, ή τη δυνατότητα ευέλικτων περιόδων χρόνου εργασίας για να επιτρέπεται στους γονείς να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
2. Άδειες με αποδοχές: Μία πολιτική που προάγει την ευελιξία και την υποστήριξη των γονέων είναι η παροχή πρόσθετων άδειων με πλήρεις αποδοχές για γονείς που χρειάζονται χρόνο για να φροντίσουν τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από τον λόγο της άδειας (π.χ. να αναλάβουν τη φροντίδα ενός άρρωστου παιδιού). Η πολιτική αυτή διασφαλίζει ότι οι γονείς δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με οικονομικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, παρέχοντάς τους την άνεση να εστιάσουν στην οικογενειακή τους υποχρέωση, με ασφάλεια και σταθερότητα.
3. Παροχές υγειονομικής περίθαλψης για την οικογένεια: Πολλές εταιρείες παρέχουν ολοκληρωμένα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης για τους εργαζομένους και τα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό παρέχει την ασφάλεια και την ευεξία που χρειάζονται οι γονείς για να φροντίζουν την υγεία των παιδιών τους.
4. Ειδικές γονικές άδειες: Κάποιες εταιρείες προσφέρουν επιπλέον ημέρες άδειας για να επιτρέπουν στους γονείς να παραστούν σε σημαντικές οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως σχολικά events, αθλητικά γεγονότα ή άλλες σημαντικές στιγμές στη ζωή των παιδιών τους.
5. Παιδικοί σταθμοί: Κάποιες εταιρείες, κυρίως στο εξωτερικό, προσφέρουν χώρους φύλαξης ή ακόμα και παιδικούς σταθμούς στον χώρο εργασίας των γονέων ή παρέχουν οικονομική ενίσχυση/ επιχορήγηση για την παιδική φροντίδα, ώστε να βοηθηθούν οι γονείς με τις δαπάνες που σχετίζονται με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές και τα προγράμματα μπορεί να διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό. Οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα σε πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους να υποστηρίζουν την ευημερία των εργαζομένων και να καλλιεργούν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον.

 

ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ & ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥΣ
Οι φιλικές προς τους γονείς και την οικογένεια πολιτικές εντός των οργανισμών αναγνωρίζουν τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και της οικογενειακής ζωής και προάγουν τη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους γονείς.

Όσον αφορά στα απτά οφέλη τους:
1. Βελτιώνουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας: Οι πολιτικές αυτές προάγουν την ισορροπία μεταξύ των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, επιτρέποντας στους γονείς να αφιερώνουν αρκετό χρόνο και προσοχή στην οικογένειά τους.
2. Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας: Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε πολιτικές φιλικές προς τους γονείς και την οικογένεια αισθάνονται πως υποστηρίζονται από την εταιρεία τους και είναι πιο ικανοποιημένοι, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.
3. Βοηθούν στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων: Οι family-friendly πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν ένα «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» για την προσέλκυση και διατήρηση των ταλαντούχων εργαζομένων. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να επιλέξουν μία εταιρεία που αναγνωρίζει και υποστηρίζει τον θεσμό της οικογένειας.
4. Αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση και ευεξία: Οι πολιτικές που προάγουν την ευεξία των γονέων μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και ευεξία. Όταν οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιτελούν τον γονικό ρόλο τους με ευελιξία, και ενίοτε χωρίς άγχος, αυξάνεται η η ικανοποίησή τους από την εργασία τους.
5. Ενισχύουν την εικόνα του οργανισμού: Η υιοθέτηση πολιτικών φιλικών προς τους γονείς και την οικογένεια μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του οργανισμού, αυξάνοντας την εταιρική φήμη και μετατρέποντάς τον σε εργοδότη επιλογής.

 

ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η υιοθέτηση φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους οργανισμούς προς την κατεύθυνση της προώθησης της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους τους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν κατά την υιοθέτηση αυτών των πολιτικών. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν:

  • Οικονομικοί περιορισμοί: Η υλοποίηση φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών μπορεί να συνεπάγεται επιπλέον έξοδα για τον οργανισμό, όπως επιδόματα άδειας οικογενειακών υποχρεώσεων ή ευέλικτο ωράριο εργασίας. Αυτά τα κόστη μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση, ειδικά για μικρές επιχειρήσεις ή οργανισμούς με περιορισμένο προϋπολογισμό.
  • Εξισορρόπηση των αναγκών: Η εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών του οργανισμού και των αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Οι οργανισμοί πρέπει να βρουν τρόπους για να προσφέρουν υποστήριξη στους εργαζομένους τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία ή την ανάπτυξή τους.
  • Επικοινωνία και ενημέρωση: Η αποτελεσματική επικοινωνία και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις πολιτικές και τις διαθέσιμες παροχές μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Σε αυτή την περίπτωση, η εσωτερική επικοινωνία είναι μείζονος σημασίας, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να γνωρίζει την πολιτική της εταιρείας.
  • Διαχείριση απόδοσης: Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φιλικές πολιτικές προς τους γονείς και την οικογένεια δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, θέτοντας -ίσως- δικλείδες ασφαλείας ως προς την αξιοποίηση των μέτρων και των πρακτικών που εφαρμόζει.

 

ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η υιοθέτηση φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών απαιτεί ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένη και να έχει θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους και τον οργανισμό γενικότερα. Οι κύριες περιλαμβάνουν τις εξής:

1. Αποφυγή των διακρίσεων: Οι πολιτικές που στοχεύουν στην υποστήριξη των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες και να προσφέρονται χωρίς διακρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση βάσει φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλων χαρακτηριστικών στην παροχή αυτών των πολιτικών. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αντιμετωπίζουν αρνητικές κυρώσεις ή περιορισμούς λόγω της χρήσης αυτών των πολιτικών.
2. Στήριξη από την ηγεσία: Η επιτυχημένη υιοθέτηση φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών απαιτεί υποστήριξη από την ηγεσία του οργανισμού. Αν η ηγεσία δεν προβάλλει θετική στάση προς τις αλλαγές ή δεν δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας, η επιτυχία των πολιτικών μπορεί να είναι περιορισμένη.
3. Διαμόρφωση κουλτούρας: Η καλλιέργεια μίας εταιρικής κουλτούρας που υποστηρίζει την ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας είναι απαραίτητη για την επιτυχή υιοθέτηση αυτών των πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εταιρικό κλίμα όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν άνετα να «αξιοποιούν» αυτές τις πολιτικές, χωρίς φόβο ή άγχος για τις επιπτώσεις στην καριέρα τους.
4. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Οι οργανισμοί πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στους managers σχετικά με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι γονείς και οι οικογένειές τους. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει ενημερωτικά προγράμματα, σεμινάρια, εσωτερικές εκδηλώσεις ή ακόμη και διαδικτυακά μαθήματα που επισημαίνουν τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογένειας και πώς οι πολιτικές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το εάν είναι γονείς ή όχι, οφείλουν να γνωρίζουν την πολιτική της εταιρείας σε τέτοια θέματα και πώς συνάδουν με την κουλτούρα της οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει.
Από την άλλη, είναι μείζονος σημασίας, όσοι δεν είναι γονείς -και ως εκ τούτου δεν «απολαμβάνουν» τα οφέλη, να μην μένουν στο περιθώριο. Αντίστοιχα, ένας οργανισμός οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες και για τις υπόλοιπες ομάδες εσωτερικού κοινού, έχοντας ως κοινό παρονομαστή την ενσωμάτωση και τη συμπερίληψη.

 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Παρά τις προκλήσεις, οι family friendly πολιτικές μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για τους οργανισμούς, όπως βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων, διατήρηση ταλέντων και ενίσχυση της φήμης τους ως εργοδότες. Με προσεκτικό σχεδιασμό και αφοσίωση από την ηγεσία, οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετήσουν αυτές τις πολιτικές, διασφαλίζοντας τη θετική και επιτυχημένη πορεία τους στο μέλλον.

 

ΟΙ FAMILY FRIENDLY ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ…
Τέσσερα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού από εταιρείες που διακρίνονται για την υιοθέτηση φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών στη χώρα μας, μας μίλησαν για τα οφέλη τους στους σύγχρονους οργανισμούς.

 

«…δημιουργούν ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον»
«Η γονεϊκότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο στην προσωπική, αλλά και την επαγγελματική καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Έχει συνεπώς, άμεσο αντίκτυπο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζεται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους τους να αναλάβουν εύκολα και με υποστήριξη τον γονεϊκό τους ρόλο.
Δράσεις όπως η παροχή ευελιξίας με την απόκτηση παιδιών ή η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου επανένταξης στην εργασία, ενισχύουν την έμφυλη ισότητα και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας ανάμεσα στους δύο γονείς.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις δημιουργούν μία κουλτούρα ισότητας και ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, με επίκεντρο τους ανθρώπους τους και τις εκάστοτε ανάγκες τους, ανάλογα με τη φάση ζωής που κάθε φορά διανύουν».
Νικολέττα Κολομπούρδα, CHRO & Member of the Board, Lidl Ελλάς

 

«…προωθούν τη θετική εργασιακή κουλτούρα»
«Η προάσπιση της γονεϊκότητας στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί, όχι μόνο ηθική επιλογή αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα για τους σύγχρονους οργανισμούς. Οι φιλικές προς τους γονείς, πολιτικές, έχουν αντίκτυπο σε διάφορες πτυχές του χώρου εργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων, προωθώντας την ισότητα και μία θετική εργασιακή κουλτούρα.
Επιπλέον η στήριξη των γονέων προσελκύει και διατηρεί μια ποικιλόμορφη δεξαμενή ταλέντων, προωθώντας μία κουλτούρα ένταξης».
Julie McNamara, People & Culture Director, JT International Hellas

 

«…αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη ενσυναίσθησης και σεβασμού»
«Οι πολιτικές φιλικές προς τους γονείς και την οικογένεια, όπως η παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας, άδειες σχετικές με τη φροντίδα οικογένειας και κάλυψη εξόδων προσχολικής αγωγής είναι, καταρχάς, έμπρακτη απόδειξη ενσυναίσθησης και σεβασμού προς τους εργαζόμενους γονείς. Λαμβάνοντας κατανόηση από τους εργοδότες τους και απολαμβάνοντας θεσπισμένες πολιτικές, οι εργαζόμενοι μπορούν χωρίς ανασφάλεια να επικεντρωθούν στην εργασία τους, να παραμείνουν στις εταιρείες τους και μάλιστα να ανελιχθούν ιεραρχικά.

Ως προς τα οφέλη των family friendly πολιτικών, με την παροχή τους  αυξάνεται:
α) η ποικιλομορφία (diversity) μέσα στον οργανισμό, καθώς δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους,
β) ο αριθμός των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, το ίδιο και εργαζόμενοι μειονοτήτων,
γ) η ικανοποίηση, άρα η παραγωγικότητα και η αφοσίωση των εργαζομένων, που ωφελεί τόσο τους ίδιους, όσο και τους εργοδότες τους
δ) η θετική εργασιακή κουλτούρα».
Ήβη Μελακοπίδη, Senior Human Resources Manager, Allianz Trade

 

«…πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των ενεργειών κάθε οργανισμού»
«Η ενίσχυση της γονεϊκότητας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και να βρίσκεται στον πυρήνα των ενεργειών κάθε σύγχρονου οργανισμού. Το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, η παροχή πρόσθετων ημερών αδείας και για τους δύο γονείς, τα mentoring sessions, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων ψυχολόγων, καθώς και προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, αποτελούν παραδείγματα πολιτικών στήριξης των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Το όφελός τους είναι αδιαμφισβήτητο τόσο για τους γονείς, την ποιότητα της ζωής τους και την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Καθώς μειώνεται το καθημερινό άγχος των γονέων, ενισχύονται η πιστότητα των εργαζομένων, η αφοσίωσή τους, η ομαλή ενσωμάτωση, η ευεξία και η παραγωγικότητα, γεγονός που οδηγεί στην καλλιέργεια του σεβασμού και τη δημιουργία ενός αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος».
Αλέξανδρος Βαφειάδης, Employer Branding & Internal Communications Specialist, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη