Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ο Σταύρος Γατόπουλος.

Κατά την πενταετή θητεία του, αξιοποιώντας γνώση και εμπειρία, συνέβαλε τα μέγιστα στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Σε αντικατάσταση του Σ. Γατόπουλου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ τοποθέτησε τον Ανδρέα Βρανά, oοποίος είναι στέλεχος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας από το 1979. Από το 1996 έως το 2004 διατέλεσε Υποδιοικητής της Τράπεζας ενώ από το 2004 μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Leasing. Διαθέτει Master από το Πανεπιστήμιο του Manchester και Διδακτορικό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.