Ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοικήσεως Προσωπικού (ΣΣΔΠ) θέλοντας να συμβάλλει στην ανάδειξη καλών πρακτικών στα θέματα παροχών/benefits και στην ισχυροποίησή τους σε περιόδους ύφεσης συνεργάζεται με το Great Place to Work Institute Hellas και το ALBA Graduate Business School, οι οποίο θα παρουσιάσουν σήμερα, σε ειδική απογευματινή εκδήλωση, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση 45 συγκεκριμένων εταιρικών παροχών η οποία γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces.

Τα αποτελέσματα στηρίζονται στις απαντήσεις πάνω από 12.000 εργαζομένων σε 110 εταιρείες, από ένα ευρύ φάσμα προφίλ και δραστηριοτήτων που έλαβαν μέρος στην έρευνα τα τελευταία τρία χρόνια. Η εκδήλωση με θέμα «Παροχές και Benefits: Προστιθέμενη αξία ή χαμένος κόπος;» θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη.