Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Eurostat, το 68% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2019, παρείχαν κινητά τηλέφωνα με πρόσβαση στο διαδίκτυο στους εργαζομένους τους, ενώ στο 36% των επιχειρήσεων της ΕΕ, περισσότερο από το ένα πέμπτο του προσωπικού είχε λάβει τέτοιες συσκευές.

Αναλυτικότερα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις στις σκανδιναβικές χώρες παρείχαν κινητές συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο στο προσωπικό τους, με πρώτη στην σχετική λίστα να έρχεται η Φινλανδία (96%) και τις Δανία (92%), Σουηδία (87%), Λιθουανία (86%), Σλοβενία (83%) και Αυστρία (80%) να ακολουθούν. Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (60%), στη Ρουμανία (58%), στην Ελλάδα (56%) και στην Βουλγαρία (46%).