Το όγδοο κατά σειρά ετήσιο συνέδριό του, το HR FORUM 2010, διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας, στις 29 Απριλίου 2010 στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Αirport.

Θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι: «What’s Next for HR? A Journey towards delivering value». Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ ενώ επιστημονικός συνεργάτης είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στους ομιλητές του συνεδρίου, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται δύο σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ο Μιchael Lazan, Global Vice President του Arbinger Institute και ο Δρ Kent Keith, CEO του Greenleaf Center.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα παρουσιαστούν δύο σημαντικές έρευνες, που υλοποιήθηκαν, για λογαριασμό του ΣΔΑΔΕ, αυτή την περίοδο με θέματα που αποτυπώνουν μελλοντικές τάσεις τόσο για το χώρο του HR όσο και για τα εργαλεία του. Η πρώτη έρευνα έχει σαν θέμα «το μεταβαλλόμενο πρόσωπο του HR», πραγματοποιήθηκε από τη Hay Group και αφορά στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν τις αλλαγές στο HR, το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στις αλλαγές αυτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η έκρηξη που παρατηρείται στη χρήση του Internet και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, οδήγησε τον ΣΔΑΔΕ και το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθεια καταγραφής, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της χρήσης και της αποτελεσματικότητας αυτών των ιστοσελίδων, από την πλευρά της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Η έρευνα έχει σαν στόχο την αποτύπωση των λόγων και τρόπων χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και της αποτελεσματικότητάς τους στην εξεύρεση και αναζήτηση εργασίας, τόσο από τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και από τους εργαζόμενους ή υποψήφιους για εργασία. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν από τον καθηγητή Γιάννη Νικολάου, Εργασιακό/ Οργανωσιακό Ψυχολόγο και Επίκουρο Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πληροφορίες: www.gpma.gr.