Η έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα, που διεξήχθη τον Οκτώβριο 2020 από τον ΣΔΑΔΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ/ΙΒΕΠΕ, θα παρουσιαστεί σε διαδικτυακή συνάντηση τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, 18:00-20:00. Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος και ο Προέδρος του ΣΔΑΔΕ, Σωτήρης Σταματίου θα χαιρετίσουν την εν λόγω συνάντηση.