Από την έναρξη λειτουργίας του Enterprise Europe Network - Hellas, μέλους του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, στις αρχές του 2008, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν ολοκληρωμένη υποστήριξη από ένα και μόνο δίκτυο, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω υπηρεσιών διεθνοποίησης.

Η επίσημη παρουσίαση του ελληνικού δικτύου στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008, ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο Hilton Athens (Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα). Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Money Show 2008.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επίσημη παρουσίαση του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, του μοναδικού δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών (one stop shop) προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις υπηρεσίες που παρέχει το ελληνικό δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και οι οποίες αφορούν: υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης είναι αφιερωμένο σε παραδείγματα επιχειρηματικών συνεργασιών που επιτεύχθηκαν με τη βοήθεια του δικτύου, τα οποία θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους των μελών του Enterprise Europe Network σε Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρο και Τουρκία. Θα παρουσιαστούν επίσης νέες προοπτικές συνεργασίες με τις χώρες αυτές στο άμεσο μέλλον.