Ο Δρ W. Feist, δ/ντής του Ινστιτούτου του Παθητικού Σπιτιού, παρουσίασε ένα σχέδιο επιδότησης βιώσιμων ανακαινίσεων των κατασκευών με 80 ευρώ ανά τ.μ., μειώνοντας 85% τη χρήση ενέργειας.

Το σύνολο των επιδοτήσεων θα έφτανε τα 400 δισ. ευρώ, ωστόσο θα προσέλκυε επενδύσεις περίπου 3 τρισ. ευρώ, ενώ ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να καλύψει τη χρηματοδότησή τους από την απόδοση ΦΠΑ. Υπολογίζεται πως η εφαρμογή του project θα εξοικονομούσε 1.000 ΤWh ενέργειας το χρόνο, ενώ θα δημιουργούσε 2,2 εκατ. «πράσινες» θέσεις εργασίας και θα μείωνε 530 εκατ. τόνους τις εκπομπές CO2 σε όλη την Ευρώπη.