Μία λύση ευέλικτης μισθοδοσίας για τους εργαζόμενους και ένα ανταγωνιστικό benefit για τους εργοδότες έρχεται να προσφέρει η Paynest. Πρόκειται για μια online πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί ως εργασιακό όφελος που προσφέρεται από τους εργοδότες στους εργαζόμενους, με στόχο την οικονομική ευεξία των τελευταίων.

Ειδικότερα, με τη συνεργασία ενός εργοδότη με την Paynest, κάθε εργαζόμενος μπορεί να κατεβάσει το σχετικό app και να έχει αυτόματα πρόσβαση σε ευέλικτη μισθοδοσία, δηλαδή έως και στο 50% του δεδουλευμένου του μισθού, με τα χρήματα να μεταφέρονται στον λογαριασμό του με το πάτημα ενός κουμπιού, και σε οικονομική εκπαίδευση, ήτοι άμεση επικοινωνία με έμπειρους financial coaches και πρόσβαση σε υλικό οικονομικής καθοδήγησης.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν μέσω της πλατφόρμας να αυτοματοποιούν τις προκαταβολές μισθών και να εξοικονομούν χρόνο στο ανθρώπινο δυναμικό, να προσελκύουν και να διατηρούν το προσωπικό τους, αλλά και να ενισχύουν την εταιρική εικόνα και το employer branding τους. Επισημαίνεται ότι η Paynest έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ήδη με επιτυχία σε Ελλάδα και Πορτογαλία, ενώ στόχος της είναι να εξαπλωθεί σε νέες χώρες και να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες.