Η παροχή των μισθών των εργαζομένων στην ώρα τους και χωρίς λάθη αποτελεί μια κρίσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επειδή η μισθοδοσία είναι η πιο ορατή επιχειρηματική διαδικασία, μια λύση payroll που είναι ακριβής, αποτελεσματική και σωστή αποτελεί θεμελιώδη λίθο της εταιρικής επιτυχίας και είναι σημαντικός παράγοντας της αύξησης της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης payroll που καλύπτει τις ανάγκες και ανταποκρίνεται στην κουλτούρα της εταιρείας μπορεί να εκτοξεύσει την επάρκεια, να μειώσει τα κόστη και να κάνει καλύτερη τη διαδικασία διαχείρισης μισθοδοσίας. Όλα μαζί μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση στο bottom line του οργανισμού.

Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει στόχο να παρέχει πληροφορίες χρηματοοικονομικού περιεχομένου στους εσωτερικούς πελάτες και το παρόν σύστημα δεν εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, η επιλογή ενός άλλου συστήματος payroll μπορεί να αποτελεί τη λύση.

Με πληθώρα επιλογών για τη μισθοδοσία να είναι διαθέσιμες, η επιλογή της κατάλληλης λύσης για την εκάστοτε επιχείρηση μοιάζει αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν το payroll outsourcing, την εσωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας με τη χρήση κάποιου λογισμικού καθώς και μια μείξη των παραπάνω μεθόδων.

Για αυτό είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν στη διάθεσή τους όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να γνωρίζουν τις σωστές ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσουν. Για κάποιες επιχειρήσεις η σωστή επιλογή είναι η επένδυση σε ένα λογισμικό payroll και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να το διαχειριστεί. Για κάποιους άλλους η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι καλύτερη λύση.

Αρκετοί λόγοι μπορούν να οδηγήσουν στην επιλογή του outsourcing μεταξύ των οποίων οι εξής:

  • Επιτρέπει στα στελέχη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γεγονός εξόχως σημαντικό στη σύγχρονη πραγματικότητα.
  • Μπορεί να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να απασχολείται πλήρως κάποιος εργαζόμενος για μια δραστηριότητα που έχει μόνο κάποιες μέρες του μήνα μεγάλο φόρτο εργασίας.
  • Παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε εξειδικευμένες παραμέτρους της μισθοδοσίας που οι εσωτερικοί συνεργάτες μπορεί να μην διαθέτουν.
  • Διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί είναι άμεσα ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις και τους κανονισμούς χωρίς να χρειάζεται να επενδύουν σε εκπαίδευση ανθρώπων ή στην αγορά νέων λογισμικών.
  • Επιτρέπει στις εταιρείες να μοιράζονται τον όγκο εργασίας με τον εξωτερικό πάροχο της υπηρεσίας με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται ή ακόμα και να τον αναθέτουν εξολοκλήρου ανάλογα με τις απαιτήσεις της δουλειάς.

«Μέσα» ή «έξω»;
Το payroll, όπως και άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες, εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Πρόκειται για μια ανταγωνιστική αγορά και οι δαπάνες για το outsourcing και τη διατήρηση των συστημάτων μπορεί να είναι αξιοπρόσεκτη. Για αυτό έχει σημασία οι ενδιαφερόμενοι να είναι σωστά ενημερωμένοι για τις επιλογές τους και να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούν τη βέλτιστη και πιο αποδοτική επιλογή ως προς τη διαδικασία της μισθοδοσίας. Μια επιμελημένη και συστηματική έρευνα της αγοράς και των διαθέσιμων λύσεων μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη.

«Σημαντικά κριτήρια επιλογής για την εταιρεία, πρέπει να αποτελούν η γνώση και η εμπειρία του εξωτερικού συνεργάτη, η τεχνολογική υποδομή, η δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος, η ασφάλεια των δεδομένων, η πληρότητα, η ποιότητα και φυσικά η φήμη του συνεργάτη» υποστηρίζει ο Θάνος Σοφιός, Deputy Director Retail Banking της Marfin Egnatia Bank.

«Ο σωστός και εντός χρονικών πλαισίων υπολογισμός της μισθοδοσίας δεν αρκεί πια για την επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη» εξηγεί ο Ζώης Σωτηρόπουλος, Partner της PwC Ελλάδας και συνεχίζει: «Η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και στα στελέχη του, πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ενώ οι καινοτόμες ιδέες και η δυνατότητα του συνεργάτη να προσαρμοστεί στις συνεχείς αλλαγές που βιώνουμε είναι απαραίτητες».

«Η επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού συνεργάτη αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία του payroll outsourcing» ξεκαθαρίζει ο Θεόδωρος Τόλλης, Executive Director της ICAP Employment Solutions και εξηγεί ότι «βαρύνουσα σημασία στην απόφαση για τη συνεργασία πρέπει να είναι η εμπειρία του προμηθευτή και οι λόγοι δραστηριοποίησης στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Υπάρχουν παραδείγματα που εταιρείες διαχείρισης μισθοδοσίας χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες για ευκαιριακούς λόγους ή με σκοπό να προσφέρουν κάτι άλλο το οποίο γνωρίζουν καλά και το οποίο αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος».

Ο Γιάννης Κλεώπας, Owner/Managing Partner της εταιρείας Kleopas Payroll Services επισημαίνει ως κριτήριο αξιολόγησης της επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη τις δεξιότητες που δίνουν την απαραίτητη προστιθέμενη αξία, και που είναι οι εξής:
α. H βαθιά γνώση του αντικειμένου, η ικανότητα και η οργάνωση διαρκούς έγκαιρης ενημέρωσης ώστε να ενεργεί προληπτικά,
β. Η εχεμύθεια που να εξασφαλίζεται από ανθρώπους αλλά και συστήματα ασφαλείας,
γ. Η ικανότητα διαχείρισης του μεταβαλλόμενου όγκου εργασίας και
δ. Η ευκολία στην επικοινωνία.

«Πέραν των συστάσεων, της τεχνογνωσίας και του κόστους που είναι τα προφανή, θα πρέπει να αξιολογεί την τεχνολογική υποδομή της εταιρείας, το λογισμικό που χρησιμοποιεί, τις διαδικασίες και συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας που υπάρχουν, το εύρος των υπηρεσιών και τη δέσμευση αποζημίωσης σε περίπτωση λαθών του» τονίζει ο Γιώργος Κατινιώτης, Εμπορικός Διευθυντής της Eurobank EFG Business Services και διευκρινίζει: «Είναι σημαντικό ο προμηθευτής να μην παρέχει αντικρουόμενες υπηρεσίες (π.χ. Head Hunting)».

Ο Ηλίας Αττάρτ, Managing Director της Dataware αναφερόμενος στα κριτήρια επιλογής ενός συνεργάτη payroll outsourcing αναφέρει τα εξής:
1. Πάροχος με ανθρώπινο δυναμικό με γνώση και πολυετή εμπειρία στη λειτουργία της Μισθοδοσίας, Εργατικών και Ασφαλιστικών θεμάτων,
2. Χρήση και γνώση τεχνολογικά εξελιγμένου Λογισμικού με δυνατότητες Ηλεκτρονικής διαχείρισης της πληροφορίας, σύνδεσης με τις Εφαρμογές Γραφείου της Microsoft τόσο για Import όσο και για Export, σύνδεσης με οποιοδήποτε Λογισμικό Οικονομικής Διαχείρισης ή Κεντρικό HR σύστημα, αυτοματοποίηση αποστολής των mails (π.χ. τις Αποδείξεις προσωπικού) κ.ο.κ.,
3. Επένδυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία και κυρίως την ασφάλεια των δεδομένων,
4. Δυνατότητα παράδοσης όλων των αναλυτικών δεδομένων σε δομημένη μορφή (π.χ. MS SQL ή Access Data Base) όταν η συνεργασία λήξει για οποιοδήποτε λόγο και σε οιαδήποτε χρονική στιγμή.

«Η αξιοπιστία της εταιρείας καθώς και το μέγεθός της, με σκοπό τη διασφάλιση μιας έμπειρης ομάδας πίσω από κάθε ανάθεση, είναι πρωταρχικά στοιχεία για την επιλογή συνεργάτη» δηλώνει ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Sales & Operations Director της Adecco Ελλάδας και προσθέτει: «Ακόμη, η εμπειρία του συνεργάτη σε γνώσεις εργατικού δικαίου μεγιστοποιεί τα οφέλη για την εταιρεία».


Στρατηγική επιλογή
Το outsourcing αποτελεί μια στρατηγική επιλογή και όχι απλά έναν τρόπο για να μειωθούν οι δαπάνες. Η απόφαση για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη μιας διαδικασίας συχνά στηρίζεται στην ανάγκη για χαμηλότερο κόστος ή για καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογίας ή των πηγών. Το outsourcing έχει στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους μέσα από τη λειτουργική τελειότητα.

Σύμφωνα με έρευνα σε 270 αμερικάνικες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε από την Accountancy Age την προηγούμενη χρονιά, ένα ποσοστό 94,5% απάντησε ότι η μείωση των δαπανών και η βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών αποτελεί έναν καθοριστικό ή τουλάχιστον σημαντικό παράγοντα. Το 51,5% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι είναι καθοριστικό καθώς δεν μπορούν να διατηρήσουν τα κέρδη τους σε αυτά τα επίπεδα χωρίς να κάνουν κάποιες περικοπές ή σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση ενώ ένα 43% επιβεβαίωσε ότι αυτά τα μέτρα είναι σημαντικά αλλά όχι επείγοντα (σχ. 1).

Στην ίδια έρευνα και αναφορικά με το payroll outsourcing οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι είναι γενικά «ανοιχτοί» στην ιδέα της εξωτερικής ανάθεσης. Η πλειοψηφία, το 61%, είπε ότι είναι θετικό στην ιδέα με δεδομένο ότι θα έχουν την σωστή τιμή και το σωστό επίπεδο υπηρεσίας. Κάποιοι (19,7%) είπαν ότι είναι πολύ ανοιχτοί στην ιδέα αλλά δεν προτίθενται επί της παρούσης να αναθεωρήσουν τα υπάρχοντα συστήματα. Από την άλλη άλλο ένα 19,3% δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένο με τις in house υπηρεσίες αλλά και με το κόστος αυτών (σχ. 2).

Σκέψεις πριν την απόφαση
Όταν ένας οργανισμός αποφασίζει να αλλάξει τη διαδικασία του payroll υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που πρέπει να λάβει υπόψη. Τα αρμόδια στελέχη πρέπει να σκεφτούν τα χαρακτηριστικά που έχει ανάγκη κάθε εταιρεία και να βρουν τις λύσεις που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Το «μυστικό» για τη σωστή επιλογή της λύσης μισθοδοσίας είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης προτού αποφασιστεί η «εξαίρεση» για διάφορους λόγους κάποιων παρόχων. Καθώς τα στελέχη συγκεντρώνουν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να αναλογιστούν τις λειτουργικές δυνατότητες που απαιτούνται για το σωστό μισθοδοτικό σύστημα, τα χαρακτηριστικά των παρόχων που η κάθε εταιρεία σπουδαιολογεί και τέλος το πώς σκοπεύει να υλοποιήσει τη νέα λύση.

Πιο συγκεκριμένα:
1. επιλογή του χρόνου: όταν επιλέγεται μια λύση για τη μισθοδοσία, ο χρόνος είναι μία σημαντική παράμετρος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις το βρίσκουν πιο εύκολο να κάνουν τη μετάβαση σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους, για παράδειγμα στο τέλος του τριμήνου ή πιο συχνά στο τέλος του χρόνου. Αν ωστόσο για κάποια εταιρεία είναι κάποια άλλη η κατάλληλη χρονική συγκυρία τότε θα πρέπει να ρωτήσει τον πάροχο αν υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να προσέξει.

2. ομάδα επιλογής: ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που προκύπτουν νωρίς στη διαδικασία, είναι η σύσταση κάποιας ομάδας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των προτάσεων. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα περιλαμβάνει ανθρώπους από όλα τα τμήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία του payroll. Συνήθως αυτά τα στελέχη είναι από το τμήμα HR, το IT, το λογιστήριο και από την ανώτατη διοίκηση. Όταν γίνει η επιλογή της σωστής ομάδας θα έχει διασφαλιστεί ότι υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη για την υιοθέτηση του νέου συστήματος μισθοδοσίας.


Βήμα βήμα
Καθώς οι εταιρείες στρέφονται στη λύση του payroll outsourcing οι διαδικασίες πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και κάποια στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να αναλάβουν νέες ευθύνες.

Η επιλογή της ανάθεσης της μισθοδοσίας σε έναν εξωτερικό συνεργάτη επιβάλει σωστή προετοιμασία και τρεις βασικές παραμέτρους:
1. Καθορισμός του σκοπού. Μια αξιολόγηση των πρακτικών, διαδικασιών και των ανθρώπων του οργανισμού είναι ένα καλό στοιχείο εκκίνησης. Έτσι οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν δυνατά σημεία αλλά και ενδεχόμενες αδυναμίες. Η αντικειμενική καταγραφή των αποτελεσματικών πρακτικών είναι θεμέλιος λίθος για τον καθορισμό των απαιτήσεων από ένα σύστημα payroll outsourcing με δεδομένο ότι και αυτό θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Σε αυτό το στάδιο επίσης είναι η σωστή στιγμή να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα κόστη. Τα «κρυμμένα» κόστη πρέπει να συγκριθούν ευθέως με τα «φανερά» ώστε να υπάρξει μια ρεαλιστική εκτίμηση. Για αυτό οι δαπάνες της συντήρησης των τεχνολογικών συστημάτων, το κόστος των αδειών αλλά και οι εργατοώρες που δαπανώνται από στελέχη που δεν ανήκουν στο HR θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική τόσο επί της παρούσης για να «χτιστεί» το business case όσο και στο μέλλον ως σημείο αναφοράς για το ROI.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, το business case, δηλαδή η αξιολόγηση της κατάστασης και η προβολή των αναμενόμενων θετικών του outsourcing, είναι χρήσιμο για ολόκληρη τη διαδικασία που ξεκινάει από την υποστήριξη για τη λήψη της τελικής απόφασης, την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου υπηρεσίας, την επιλογή του παρόχου αλλά και τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου. Αντί για πολύπλοκο ένα business case πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κοντά στην πραγματικότητα και σχετικό με το μέγεθος του κάθε οργανισμού.

2. Προετοιμασία για το μέλλον. Η αναγνώριση των στόχων, η καταγραφή των μεγαλύτερων λαθών και η προετοιμασία για τη διαχείριση της εγκατάστασης του payroll outsourcing είναι το επόμενο βήμα. Η ανάθεση της μισθοδοσίας σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη αποτελεί μια μετάβαση για ολόκληρο τον οργανισμό.

Πρέπει να περιγραφούν οι αλλαγές που θα λάβουν χώρα με τις νέες συνθήκες. Για παράδειγμα, μπορεί στο προηγούμενο στάδιο να αποκαλύφθηκε ότι οι payroll managers είναι υπεύθυνοι για κάποιες διεργασίες που δεν είναι μέρος του σχεδίου εξωτερικής ανάθεσης. Στο στάδιο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτές τις διεργασίες.

Εκτός από τις αλλαγές στον οργανισμό, στο στάδιο της προετοιμασίας για το μέλλον αναδύονται προσδοκίες και στόχοι από το outsourcing και το πώς αυτοί ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς σκοπούς. Είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία για να καταγραφούν τα απτά οφέλη όπως να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους ή να μειωθεί ο αριθμός των πληροφοριακών συστημάτων του HR.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπογραμμίζονται τα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης στο εργασιακό περιβάλλον και γίνονται ο καταλύτης του μετασχηματισμού. Το payroll outsourcing γίνεται όχι μόνο μια ευκαιρία για να μειωθούν τα κόστη αλλά επίσης, για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μισθοδοσίας αλλά και υπηρεσίες του HR. Τέλος με βάση αυτές τις προσδοκίες σχηματοποιούνται και οι απαιτήσεις από τον μελλοντικό εξωτερικό συνεργάτη.

3. Αξιολόγηση της αλλαγής. Το τελευταίο βήμα είναι να επιβεβαιωθούν εσωτερικά οι στόχοι. Αυτό αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να διατηρηθεί η πλήρης υποστήριξη μέσα στον οργανισμό, να καμφθούν οι εσωτερικές αντιστάσεις και να διασφαλιστεί ότι διατηρούνται οι κατάλληλες πηγές για την υλοποίηση του σχεδίου outsourcing.

Επιπρόσθετα, μια εγκεκριμένη στρατηγική που εδράζεται σε ένα business case θα καταστήσει πιο εύκολο το να καθοριστούν οι δυνατότητες/ικανότητες που αναζητούνται στον εξωτερικό συνεργάτη και τα ρεαλιστικά επίπεδα υπηρεσιών που ταυτίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Εσωτερικές συνέργειες
Το payroll outsourcing ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία HR δημιουργεί αλλαγές σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους. Για αυτό είναι κρίσιμο να υπάρχει υποστήριξη από την ιεραρχία της εταιρείας και ξεκάθαρη εικόνα του σχεδίου outsourcing στους υψηλά ιστάμενους. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως λογικό καθώς για να πετύχει οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να έχει την υποστήριξη της διοίκησης. Η στενή και αγαστή συνεργασία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με το τμήμα Πληροφορικής και το Οικονομικό τμήμα είναι, επίσης, σημαντική.

Η τεχνολογία είναι η ραχοκοκαλιά της διαδικασίας του payroll και οι ειδικοί από το ΙΤ μπορούν να θέσουν τις τεχνολογικές προδιαγραφές και να προβλέψουν θέματα που ενδέχεται να προκύψουν στη φάση της υλοποίησης. Η μισθοδοσία σχετίζεται και με το Οικονομικό τμήμα μιας επιχείρησης. Η υποστήριξη από το συγκεκριμένο τμήμα είναι προαπαιτούμενο καθώς θα έχει άμεση επικοινωνία με τον εξωτερικό πάροχο.

Στην περίπτωση ενός μεγάλου μεγέθους και πολύπλοκου σχεδίου outsourcing ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό. Το θέμα λύνεται εύκολα αν ανατεθεί σε ένα στέλεχος που θα αποτελεί τον εκπρόσωπο της εταιρείας ως προς τον εξωτερικό συνεργάτη ή σε μια μικρή ομάδα στελεχών. Ο ρόλος του υπευθύνου ή των υπευθύνων είναι να αξιολογούν τη λειτουργία, να τη διαχειρίζονται, να επισημαίνουν πιθανές δυνατότητες βελτίωσης και να επικοινωνούν εσωτερικά τις εξελίξεις.


Οφέλη
Μια προσεκτική ματιά στο payroll ενός οργανισμού αποκαλύπτει πόσο πολύπλοκη διαδικασία είναι. «Η έκδοση μισθοδοσίας όταν εκτελείται εσωτερικά, απορροφά πολύτιμους ανθρώπινους πόρους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έργα που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στον οργανισμό» εξηγεί ο Γ. Κατινιώτης και διευκρινίζει ότι:

«Η υπανάθεση σε έμπειρο εξωτερικό πάροχο μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος που αφορά τη συγκεκριμένη εργασία και να συνεισφέρει στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με τη χρήση ειδικών αναφορών, προϋπολογισμών κόστους και εξειδικευμένης συμβουλευτικής. Επιπλέον, απαλλάσσει από τον πονοκέφαλο μιας επίπονης και ευαίσθητης επαναληπτικής εργασίας όπου η ορθότητα δεν αμείβεται και το λάθος τιμωρείται. Και όλα αυτά με κόστος τελικά μικρότερο, αν συνυπολογίσουμε όλες τις παραμέτρους».

Για τα οφέλη από το payroll outsourcing ο Κ. Μυλωνάς, τονίζει: «Η εξειδίκευση που διαθέτει ένας εξωτερικός πάροχος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της διαδικασίας έκδοσης μισθοδοσίας. Η ταχύτητα, το ελεγχόμενο κόστος και η διάθεση των κατάλληλων υπολογιστικών συστημάτων είναι σημαντικά πλεονεκτήματα του payroll outsourcing. Με την επιλογή εξωτερικού παρόχου η εταιρεία διασφαλίζει εχεμύθεια σε έναν ευαίσθητο οργανικό τομέα της εταιρείας καθώς αποκλείονται πιθανές διαρροές πληροφοριών. Επιπλέον, τα στελέχη HR αποφορτίζονται από μια χρονοβόρα διαδικασία και μπορούν να επικεντρωθούν στις άλλες αρμοδιότητές τους».

Ο Ηλ. Αττάρτ θέτει και κάποιες άλλες παραμέτρους όπως η εχεμύθεια τόσο για το ύψος όσο και για τον τρόπο υπολογισμού των Βασικών αλλά κυρίως των Πρόσθετων Αποδοχών του προσωπικού, την ενασχόληση του HR με ουσιαστικότερα ζητήματα ανάπτυξης προσωπικού, την ασφαλή τήρηση από τον Πάροχο της Εργατικής, Ασφαλιστικής και Φορολογικής νομοθεσίας λόγω συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης, τις Αποδόσεις – Πληρωμές – Υποβολές εντός των νομίμων προθεσμιών, την Τυποποίηση και ταχύτητα στις εσωτερικές διαδικασίες για κάθε ενέργεια (Πρόσληψη, αλλαγή ειδικότητας ή θέσης, Αποχώρηση κ.ο.κ.) καθώς και τις Έγκαιρες ειδοποιήσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως οι Μισθολογικές Ωριμάνσεις του προσωπικού, Λήξεις ή Ανανεώσεις Συμβάσεων κ.ά.

«Σήμερα οι επιχειρήσεις, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Αναθέτοντας τη μισθοδοσία σε εξωτερικό συνεργάτη, προσφέρεις στα στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού το χρόνο και τη διαύγεια να ασχοληθούν πραγματικά με τους ανθρώπους, την ανάπτυξή τους και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους» διευκρινίζει ο Ζ. Σωτηρόπουλος.

Ο Γ. Κλεώπας αναφερόμενος στα οφέλη που μπορεί να έχει ένας οργανισμός από την εξωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας τονίζει τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας, την εξασφάλιση, την εργασιακή εμπειρία, τη λειτουργική βελτίωση, την πρόσβαση σε υψηλές δεξιότητες, τη διαχείριση όγκου εργασίας και την εξάλειψη του κινδύνου σφαλμάτων.

Ο Θ. Σοφιός εξηγεί ότι η διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζομένων μίας εταιρείας από εξωτερικό πάροχο έχει σημαντικά οφέλη, όπως: «Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία, η παρακολούθηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η ενημέρωση για τις εκάστοτε αλλαγές, η παρακολούθηση των φορολογικών νόμων, η δυνατότητα προβολής, διαχείρισης και εξαγωγής αρχείων από τη βάση δεδομένων της, η ενημέρωση για τα από το νόμο οριζόμενα σχετικά με άδειες, ασθένειες, ωράρια κλπ των υπαλλήλων, ο υπολογισμός μηνιαίων προβλέψεων και η κατάρτιση ετήσιων προϋπολογισμών, η παρακολούθηση στοιχείων διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως Αξιολόγηση Προσωπικού, Διαχείριση Βιογραφικών, Διαχείριση Εταιρικού Στόλου, η διαχείριση του εργαλείου για Self Service Employee Portal με δυνατότητα εμφάνισης εταιρικών και προσωπικών στοιχείων καθώς και δυνατότητα καταχώρισης αδειών και εξοδολογίων με αντίστοιχες εγκριτικές ροές».

«Για περισσότερες από έξι δεκαετίες οι οργανισμοί χρησιμοποιούν εξωτερικούς προμηθευτές για λύσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της μισθοδοσίας» λέει ο Θ. Τόλλης και συμπληρώνει: «Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι κατά πρώτον η μείωση του λειτουργικού κόστους που απαιτείται για την ορθή και απρόσκοπτη διαχείριση της μισθοδοσίας και των συστημάτων που την υποστηρίζουν. Μία ακόμη αιτία για την επιλογή του payroll outsourcing είναι η πολυπλοκότητα και η μεταβλητότητα του νομικού πλαισίου που περιβάλλει θέματα αμοιβών, υπερωριών, φόρων κ.λπ. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι με την επιλογή του outsourcing, οι οργανισμοί επικεντρώνονται στις κύριες δραστηριότητές τους εξοικονομώντας πόρους και χρόνο».


Viewpoint: Κριτήρια επιλογής εξωτερικού συνεργάτη
Το Payroll Outsourcing αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή στη διαδικασία διαχείρισης και έκδοσης μισθοδοσίας σε κάθε επιχείρηση. Όταν ληφθεί η απόφαση εκχώρησης της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι αναγκαίο να μελετηθεί λεπτομερώς η αγορά των παρόχων αντίστοιχων υπηρεσιών, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου, των προσωπικών και απόρρητων δεδομένων που θα κοινοποιηθούν εκτός της επιχείρησης, αλλά και των ιδιαίτερων εργασιακών σχέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της κρίσιμης οικονομικής περιόδου που διανύουμε.

Η επιχείρηση είναι σημαντικό να λάβει υπόψη της, το μέγεθος και το πελατολόγιο της εταιρείας στην οποία θα απευθυνθεί. Επίσης, οφείλει να διαπιστώσει την εμπειρία του «outsourcer» στη διαχείριση εταιρειών του ίδιου κλάδου δραστηριότητας, καθώς και την ευελιξία προσαρμογής του στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης.

Θα πρέπει να μελετηθεί το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει ο εξωτερικός συνεργάτης για την έκδοση της μισθοδοσίας, ως προς την πιστότητά του, την ανάπτυξή του και την τεχνική υποστήριξη που διαθέτει. Άλλωστε, ένας καταρτισμένος χρήστης και ένα αξιόπιστο σύστημα αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την εγκυρότητα της διαδικασίας διαχείρισης και έκδοσης της μισθοδοσίας.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ύπαρξη συστήματος προστασίας και διατήρησης των δεδομένων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, και να διευκρινιστούν οι παρεχόμενες εγγυήσεις σε περιπτώσεις λαθών που επισύρουν πρόστιμα.

Η εταιρεία outsourcing υπηρεσιών επιβάλλεται να παρέχει υποστήριξη άμεσα, να λύνει τυχόν απορίες των μισθοδοτούμενων εμπεριστατωμένα και να συμβάλει στην αρμονική συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης που θα την επιλέξει.

Τέλος, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων υπηρεσιών και το ύψος της να είναι προσαρμοσμένο στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Εφόσον η επιλογή πραγματοποιηθεί, όλα όσα αναφέρθηκαν θα διασφαλιστούν μέσω μίας λεπτομερούς σύμβασης, η οποία θα δεσμεύει τις δύο πλευρές και θα δημιουργεί τα εχέγγυα για μία επιτυχημένη συνεργασία. 

Κούρμπαλης Άγγελος, HR & Payroll Executive, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Viewpoint: Οι προκλήσεις του Payroll Outsourcing
Σήμερα, η έκδοση της μισθοδοσίας από εξωτερικούς συνεργάτες, εξειδικευμένους στον τομέα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας φαντάζει πρόκληση. Αποτελεί όμως πάντα ένα επιτυχημένο εγχείρημα; Είναι σίγουρο ότι ένας εξωτερικός συνεργάτης παρέχει ακρίβεια στα αποτελέσματα, ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα δεδομένα, ταχύτητα στους υπολογισμούς και κυρίως ευελιξία. Η εξειδίκευση συντελεί στην ανταγωνιστικότητα και μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας. Εάν όμως αποτελεί και την ιδανική λύση, αυτό είναι κάτι που ελέγχεται.

Καταρχάς, ένας οργανισμός πρέπει συνειδητά να θέλει να ακολουθήσει το δρόμο της εκχώρησης της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη. Σ’ αυτή την επιλογή οδηγούνται κυρίως επιχειρήσεις των οποίων η φύση της εργασίας τους και ο κλάδος δραστηριοποίησής τους, το επιτρέπει. Συνήθως βλέπουν ευνοϊκά μία τέτοια συνεργασία, επιχειρήσεις με μικρό αριθμό μισθολογικών μεταβολών σε μηνιαία βάση, χωρίς πολλά παραρτήματα, χωρίς ευέλικτες μορφές απασχόλησης και χωρίς μεγάλη κινητικότητα στους εργαζομένους τους.

Επιπλέον, σ’ αυτή την επιλογή οδηγούνται και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ή δεν θέλουν να διατηρούν, εσωτερικά, τμήμα μισθοδοσίας εφόσον για παράδειγμα αμφισβητείται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν σε τέτοιο βαθμό που θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της ίδιας της επιχείρησης.  Μία τέτοια λύση είναι πιο ελκυστική για επιχειρήσεις που το κόστος μισθοδοσίας ανά άτομο είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρει ένας εξωτερικός συνεργάτης.

Σ’ αυτό όμως το σημείο κρύβονται παγίδες: πέρα από το άμεσο κόστος μία επιχείρηση επιβαρύνεται και με ένα έμμεσο κόστος το οποίο ισοδυναμεί με το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που θα παραμείνουν μέσα στην επιχείρηση προκειμένου να υποστηρίζουν και να επικοινωνούν τα απαραίτητα στοιχεία στην συνεργαζόμενη εταιρία.

Σε επιχειρήσεις που έχουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες και συστήματα και διαθέτουν ένα τμήμα μισθοδοσίας άρτια οργανωμένο με εξειδικευμένους συνεργάτες και υψηλή παραγωγικότητα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το κόστος έκδοσης μισθοδοσίας θα είναι μεγαλύτερο εφόσον πραγματοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη απ’ ότι εάν ο οργανισμός αποφασίσει να την κρατήσει εσωτερικά.

Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα επιχειρησιακής κουλτούρας. Κι αυτό διότι το τμήμα μισθοδοσίας μιας επιχείρησης αποτελεί έναν ακόμα δίαυλο επικοινωνίας των εργαζομένων με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες ενός οργανισμού και τη Διοίκηση. Ειδικά στο σημερινό ρευστό και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί, η επικοινωνία με τους εργαζομένους θεωρείται καταλυτικός παράγοντας. Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση και η επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν είναι άμεση και έτσι πρέπει να είναι.

Άλλωστε οι αμοιβές των εργαζομένων και η κοινωνική ασφάλιση αποτελούν σημαντικά, ζωτικά και ευαίσθητα θέματα για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό.

Ελευθερία Κοτταρίδου, Payroll Manager, AB Βασιλόπουλος


Viewpoint: Payroll Outsourcing: η φαινομενικά «εύκολη λύση»
Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς το ζήτημα του «Payroll Outsourcing» απασχολεί τις εταιρείες, ελληνικές ή πολυεθνικές, μικρές ή μεγάλες, πόσο μάλλον όταν βιώνουμε ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες όπου όλα επαναπροσδιορίζονται.

Σαν επαγγελματίας στο χώρο του HR με εξειδίκευση στο «Payroll», ερωτήματα όπως: ποιο θα είναι το όφελος και ποιο το κόστος τόσο για το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και για την εταιρεία μας, δίνοντας τη μισθοδοσία σε εξωτερικούς συνεργάτες, ποιος είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για την εταιρεία μας, αλλά και πόσο αποτελεσματική και επιτυχημένη θα μπορούσε να είναι μια τέτοια συνεργασία, με έχουν απασχολήσει έντονα. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση πως η μισθοδοσία είναι μια χρονοβόρος διαδικασία.

Ο χρόνος συνεπώς που εξοικονομείται αναθέτοντάς την σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι οπωσδήποτε σημαντικός και μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά σε πιο ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τόσο στο τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και στην ίδια την εταιρία, δίνοντάς της έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι δαπάνες για hardware και software μειώνονται, καθώς ο εξωτερικός συνεργάτης διαθέτει την τελευταία τεχνολογία.

«Ο διαχειριστικός πονοκέφαλος» φεύγει, καθώς τη θέση του παίρνει η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του συνεργάτη. Οι οικονομικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το όφελος του «Payroll Outsourcing» ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αξιοσημείωτο. Ωστόσο, καθώς κάθε νόμισμα έχει και την αντίθετη όψη, δεν είναι λίγες οι εταιρείες που μπροστά στο φόβο της εξωτερίκευσης εμπιστευτικών τους πληροφοριών, κάνουν πίσω στην ιδέα του «Outsourcing».

Η έλλειψη του πλήρους ελέγχου της όλης διαδικασίας από το τμήμα HR αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για μια τέτοια απόφαση. Κάποιες φορές το κόστος μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα, ειδικά σε περίπτωση όπου ο εξωτερικός συνεργάτης αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, όπου τότε θα πρέπει να υπάρχουν άμεσες και εναλλακτικές λύσεις. Η επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού προμηθευτή για την κάθε εταιρεία είναι ο πιο σπουδαίος και καθοριστικός παράγοντας για το αν θα αποφασίσει να του εμπιστευτεί «ευαίσθητα εταιρικά της δεδομένα».

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσω πόσο σπουδαίο ρόλο κατέχει η εταιρική κουλτούρα και κατά πόσο υποστηρίζει τη φιλοσοφία του «Outsourcing». Έτσι λοιπόν βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική συνεργασία είναι το «ταίριασμα» της κουλτούρας του εκάστοτε προμηθευτή με την κουλτούρα της εκάστοτε εταιρείας. Η αξιοπιστία, η οικονομική κατάσταση, η ευελιξία, οι συνθήκες εργασίας, η εμπειρία με αντίστοιχου μεγέθους επιχειρήσεις, είναι στοιχεία του προμηθευτή όπου η εταιρεία θα πρέπει να αξιολογήσει με προσοχή, συλλέγοντας «feedback» από ήδη υπάρχοντες πελάτες, προτού καταλήξει σε συνεργασία ή όχι.

Ωστόσο μια επιτυχημένη συνεργασία έγκειται τόσο στην ορθότητα και την ευελιξία του συμβολαίου μεταξύ της εταιρείας και του εξωτερικού συνεργάτη, όσο και στη συνεχή, συχνή και άμεση επικοινωνία, καθώς και σαφούς καθορισμού των διαδικασιών ελέγχου, μεταξύ των στελεχών HR και του συνεργάτη.
Σε κάθε περίπτωση το «Outsourcing» του «Payroll» μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο για την υλοποίηση ουσιαστικών στόχων μιας εταιρείας, αρκεί να γίνει ορθή επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη. Άλλωστε η σωστή διεκπεραίωση της αποστολής του «Outsourcer», είναι η προέκταση της εικόνας και της λειτουργίας της εταιρείας μας.

Κατερίνα Βιδάλη, Payroll Specialist, Lion Hellas S.A.

Viewpoint: Payroll Outsourcing: αποδοτική επένδυση
Καθώς ο χρόνος είναι χρήμα, χρόνος και χρήμα πρέπει να επενδύονται με σωστό και αποδοτικό τρόπο στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες του σημερινού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ως επένδυση χρόνου και χρήματος πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ανάθεση της μισθοδοσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες από επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Επένδυση του χρόνου του τμήματος προσωπικού σε ενέργειες συνολικής αναβάθμισης και ανάπτυξης του προσωπικού και της επιχείρησης, απομακρύνοντάς τους από απλούς παρόχους  διοικητικών υπηρεσιών. Επένδυση χρήματος, καθώς η επιχείρηση μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά σημαντικό ποσοστό. Τα πλεονεκτήματα δείχνουν να υπερτερούν, αν αναλογιστούμε τους παρακάτω παράγοντες που έχει να αντιμετωπίσει το τμήμα προσωπικού.

Πολυπλοκότητα και συνεχόμενες αλλαγές των εργασιακών νόμων. Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να μπορεί να είναι πάντα σύμφωνη με την εργατική νομοθεσία, τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών, τις ειδικές διατάξεις και πολλαπλές συμβάσεις του εκάστοτε κλάδου της αγοράς, τις αμοιβές και τις εν γένει παροχές των εργαζομένων, τη φορολογία αυτών καθώς και όλες τις απορρέουσες από αυτές εισφορές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Ο έμπειρος συνεργάτης εταιρεία θα βοηθήσει τόσο στην ορθή εκτέλεση και συμμόρφωση με τις εκάστοτε διατάξεις όσο και στην απομάκρυνση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης.

Λογισμικό συμβατό με τις συνεχόμενες αλλαγές των νόμων και έμπειροι χρήστες αυτού. Εξίσου σημαντικό με τη γνώση της εργατικής νομοθεσίας είναι και η αγορά, χρήση και συντήρηση του λογισμικού για την εκτέλεση της μισθοδοσίας. Οι χρήστες πρέπει να είναι καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι τόσο στην εργατική νομοθεσία όσο και στην εφαρμογή αυτής μέσω της σωστής χρήσης του  προγράμματος. Χώροι αρχειοθέτησης.

Εξωτερική ανάθεση σημαίνει εξοικονόμηση χώρου αρχειοθέτησης καθώς η επικοινωνία και η αρχειοθέτηση γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά. Ο εξωτερικός πάροχος αναλαμβάνει τα ανωτέρω για λογαριασμό της εταιρείας πελάτη, βοηθώντας στη μείωση των λειτουργικών της εξόδων. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών μισθοδοσίας. Προστασία των δεδομένων και πληροφοριών από πιθανές προσβάσεις  από μη εξουσιοδοτημένα άτομα για την τήρηση και διαφύλαξή τους.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη ανάμεσα στις εταιρείες εκτέλεσης μισθοδοσίας είναι ο οδηγός για την επιτυχία της εξωτερικής ανάθεσης του έργου. Η έμπειρη και ευέλικτη εταιρεία εκτέλεσης μισθοδοσίας καλείται να είναι επανδρωμένη με τους ειδικούς επαγγελματίες γνώστες εργατικών, νομικών, πληροφορικής, φορολογικών, λογιστικής και όχι μόνον και να βρίσκεται σε στενή και αρμονική συνεργασία με το τμήμα προσωπικού της εταιρείας πελάτη, να είναι ο σύμβουλος σε κάθε αλλαγή και στην εφαρμογή της και για κάθε εργασιακό περιβάλλον, προσφέροντας λύσεις και συμβουλές προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε εταιρείας και όχι απλά τυποποιημένα πακέτα λύσεων.

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση το έργο εξωτερικής ανάθεσης δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία.

Ελένη Βαμβακίδου, Διευθύντρια Προσωπικού και Οικονομικών Stanley Black & Decker (Ελλάδος)