Ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) προκήρυξε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρων, ο οποίος αφορά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίηση σε 340 ανέργους αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Στόχος του προγράμματος είναι οι 340 άνεργοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια Ηπείρου.

Η σύμβαση εντάσσεται και αφορά στο Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε Ανέργους και Ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 577.660 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.