Για έκτη χρονιά πραγματοποιείται το πρόγραμμα Peer Coaching από το Hellenic Coaching Association / EMCC Greece με στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη των μελών του.

Φέτος, θα παρουσιαστεί το μοντέλο SCORE στο οποίο θα εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες. Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας, την Τετάρτη 13 Μαρτίου, θα γίνει και το ταίριασμα των ζευγαριών για τη διεξαγωγή των συναντήσεων coaching. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από τον Μάρτιο ως τον Ιούλιο του 2019. Η δράση απευθύνεται σε ενεργά μέλη του HCA/ EMCC Greece, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφούν νέα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο κάθε συμμετέχων coach δεσμεύεται ότι θα παρέχει 6 ώρες coaching αλλά και θα λάβει 6 ώρες coaching από κάποιον συνάδελφο για τις οποίες θα δοθεί Certificate of Attendance και ο συμμετέχων coach θα αποκομίσει ώρες CPD. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και μια ενδιάμεση συνάντηση Εποπτείας (Group Supervision). Σημειώνεται ότι στα έξι χρόνια υλοποίησης του προγράμματος, από τον Οκτώβριο του 2013, έχουν συμμετάσχει 70 coaches, έχουν παρουσιαστεί και δοκιμαστεί 4 διαφορετικές τεχνικές (μοντέλα) και έχουν συμπληρωθεί περισσότερες από 580 ώρες coaching.