Το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, «MBA in Sustainability powered by Piraeus», δημιούργησαν από κοινού η Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο θα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησης και συντονίζεται από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑ.ΠΕΙ., ξεκινά τον Οκτώβριο 2024, θα είναι ολιγομελές (20-25 φοιτητές) και θα απευθύνεται σε αριστούχους απόφοιτους των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η Πειραιώς θα καλύπτει τα έξοδα των δράσεών του, ενώ το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς. Όραμα της Τράπεζας είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα να αποτελέσει θερμοκοιτίδα επιτυχημένων στελεχών του μέλλοντος, τα οποία θα ηγούνται στη διαμόρφωση πολιτικών, που συνδυάζουν την περιβαλλοντική διαχείριση, την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευθύνη, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το «MBA in Sustainability powered by Piraeus» εντάσσεται στον πυλώνα δράσεων για τη Νέα Γενιά, του προγράμματος ΕΚΕ της Πειραιώς «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων».