Το Cranfield School of Management, κορυφαία διεθνής σχολή σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την IKOS, Διεθνή Εταιρεία Αντισταθμιστικών Κεφαλαίων, ανακοίνωσε τη δημιουργία της Υποτροφίας IKOS.

Η Υποτροφία IKOS έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει σε μια σειρά Κύπριων πολιτών να παρακολουθήσουν το μονοετές πρόγραμμα MBA πλήρους φοίτησης στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα για το MBA πλήρους φοίτησης (£28.000/€35.200), καθώς και τα έξοδα διαμονής (£5.000/€6.300). Κάθε ετήσια υποτροφία θα απονέμεται σε έναν Κύπριο υποψήφιο που επιδεικνύει σημαντική επαγγελματική επιτυχία και πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Cranfield. Η υποτροφία περιλαμβάνει, επίσης, κίνητρα για να ενθαρρύνει τους δικαιούχους να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Κύπρο.