Η Q-Training, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ROI Institute σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα από τα δημοφιλέστερα Workshops πιστοποίησης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 - 18 Ιουλίου 2008 στο Ξενοδοχείο Novotel.

Το ROI είναι η μεθοδολογία μέτρησης και απόδοσης των ενεργειών εκπαίδευσης και HR που βοηθάει τα Στελέχη HR & Training να απαντήσουν στο ερώτημα της Ανώτερης Διοίκησης σχετικά με το ποια είναι η απόδοση κάθε ευρώ που επενδύεται σε ενέργειες εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε: τηλ. 210 9244468 κυρία Μπερεδήμα και στο οnLine chat: www.q-training.gr.