Στην PwC αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός. Έχει τη δική του ιστορία, κουλτούρα, ηγεσία και μοναδικές προσδοκίες από το ανθρώπινο δυναμικό του.

Ταυτόχρονα, το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς παγκοσμίως. Οι σημερινοί ηγέτες έχουν να αντιμετωπίσουν το δυναμισμό των ταλέντων μιας ανήσυχης γενιάς, την πρόκληση για παγκόσμια ανάπτυξη μέσα από το συγκερασμό δεξιοτήτων σε ένα χώρο που η εντατική χρήση της τεχνολογίας, η διαρκής συμμόρφωση και η διαχείριση του ρίσκου είναι επιβεβλημένες.

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, περιορισμών στους προϋπολογισμούς και μειωμένων επενδύσεων, οι διευθύνσεις των οργανισμών καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση κινητοποίησης των ταλέντων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να αναπτυχθούν. Το 75% των CEOs επανεξετάζουν τη στρατηγική τους αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, προσδοκώντας στην επίτευξη αποτελεσματικότητας και για να προσαρμοσθούν στις ανάγκες μιας digital εποχής.

Στην PwC Ελλάδας αναπτύσσουμε εξειδικευμένες λύσεις για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Η ομάδα People and Organisation Consulting της εταιρείας μας, συγκεντρώνει τη δυναμική 100 περίπου ανθρώπων με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες ενός οργανισμού – από το σχεδιασμό στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση λύσεων.

Για να επιτύχει ο οργανισμός βιώσιμη αξία με διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, βοηθάμε τους πελάτες μας να σχεδιάσουν καινοτόμες στρατηγικές προσέλκυσης, έμπνευσης και ανταμοιβής των ταλέντων τους, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Συνδυάζουμε την εξειδικευμένη μας γνώση σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με την πολυετή κλαδική μας γνώση στην ελληνική αγορά και συνεργαζόμαστε με το παγκόσμιο δίκτυό μας για να σχεδιάζουμε μοναδικές λύσεις που προετοιμάζουν τις επιχειρήσεις για την επόμενη μέρα.

Δίνοντας απαντήσεις σε προκλήσεις

  • Στην αναζήτηση ενός κρίσιμου αριθμού ταλέντων που θα ικανοποιήσει ένα απαιτητικό πλάνο ανάπτυξης
  • Στην αντιμετώπιση μιας περιόδου ή μιας συναλλαγής που επέφερε επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό
  • Στη διαχείριση ενός προγράμματος αναδιοργάνωσης που θα οδηγήσει στα κατάλληλα στελέχη για το μέλλον
  • Στην εντατική χρήση τεχνολογίας
  • Στην αποτελεσματική διαχείριση των αμοιβών και παροχών προσωπικού
  • Στην επαρκή τεχνική καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω ενός πλαισίου εκπαίδευσης που συνδέεται με την καθημερινή απόδοση του εργαζομένου

Payroll and Benefits Solutions
Διευρύνουμε και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας για να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες σας

Η διαχείριση της μισθοδοσίας μπορεί να αποτελούσε παλαιότερα μία απλή διαχειριστική λειτουργία για εσάς και, κατά συνέπεια, τα διευθυντικά στελέχη των οργανισμών σπάνια αφιέρωναν ουσιαστικό χρόνο και προσοχή σε αυτήν. Σήμερα όμως, σε μια εποχή παρατεταμένων νομοθετικών αλλαγών, το ρίσκο που απορρέει από τη μη ορθή διαχείριση των αμοιβών είναι μεγάλο.

Πέραν της ορθής διαχείρισης αμοιβών και της συμμόρφωσης, οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν και νέες προκλήσεις, όπως τις επιπτώσεις της κινητικότητας του προσωπικού, τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη για την ανάλυση δεδομένων και την εξεύρεση αξιοκρατικών μορφών αμοιβών με σκοπό το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων.

Είναι πλέον απαραίτητη για την ελληνική αγορά, η ενεργοποίηση μίας ομάδας εξειδικευμένων στελεχών που συγκεντρώνουν εμπειρία σε μισθολογικά, φορολογικά και εργασιακά θέματα, και που διαχειρίζονται συστήματα και πλατφόρμες που μειώνουν τους χρόνους ώστε να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παράδοση χρηστικών διοικητικών αναφορών. Ένα σύνολο ικανοτήτων που δύσκολα συνδυάζει ένα μόνο στέλεχος ή ακόμα και ένα μικρό τμήμα μισθοδοσίας.

Στην PwC Ελλάδας παρακολουθούμε εδώ και 15 χρόνια την εξέλιξη της διαχείρισης των αμοιβών και παροχών, και διευρύνουμε συνεχώς τις λύσεις μας για να προσδίδουμε πραγματική αξία στις επιχειρήσεις – λύσεις που ενσωματώνουν καινοτομία και οδηγούν σε άμεση μείωση κόστους, σε σχέση με τη λειτουργία των εσωτερικών τμημάτων μισθοδοσίας. Η ομάδα μας απαρτίζεται από περίπου 70 στελέχη που συνδυάζουν εργατική, ασφαλιστική και φορολογική εξειδίκευση, με απόλυτη εμπιστευτικότητα, αυστηρά πρότυπα, πιστοποιημένες διαδικασίες και συνεργασία με περισσότερα από 1.600 στελέχη λύσεων μισθοδοσίας από το παγκόσμιο δίκτυο της PwC.


People Advisory Services
Δίπλα σας στις προκλήσεις και προτεραιότητες της επόμενης μέρας

Μαρία Γονίδη, Senior Manager, PwC: Προσελκύοντας, επιλέγοντας και αναπτύσσοντας τα ταλέντα του αύριο
Η επιλογή, ανάπτυξη και αξιολόγηση κάθε εργαζόμενου είναι μια σύνθετη διαδικασία εξαιρετικής σημασίας. Σε μία εποχή που οι απαιτούμενες δεξιότητες μεταβάλλονται διαρκώς, οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη ικανά να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Η χρήση ευέλικτων εργαλείων όπως τα κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης, ο στοχευμένος εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, αναδεικνύουν τα ταλέντα και ενισχύουν τις απαιτούμενες ηγετικές δεξιότητες.

Ξανθή Γαλάρη, Manager, PwC: Χτίζοντας έναν ευέλικτο οργανισμό που υποστηρίζει την επιχειρησιακή σας στρατηγική
Οι σύγχρονοι οργανισμοί λειτουργούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και αστάθεια. Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές και οι τάσεις της αγοράς απαιτούν πλέον ευέλικτα, λειτουργικά μοντέλα και οργανωτικές δομές. Για να είναι αποτελεσματικός ο οργανωτικός σχεδιασμός και να προσφέρει πραγματική αξία, θα πρέπει να συνδέεται με ένα συνολικό μοντέλο οργάνωσης που να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική, να εντοπίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο κεφάλαιο, να αξιοποιεί τα ταλέντα και να ενισχύει την προσαρμοστικότητα. Το μέλλον του οργανωτικού σχεδιασμού απομακρύνεται από την απλή διασύνδεση γραμμών αναφοράς και οργανωτικών μονάδων και εστιάζει στον τρόπο συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες, στην αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής και στον επαναπροσδιορισμό της εταιρικής κουλτούρας.

Χριστίνα Μινώτου, Manager, PwC: Βελτιώνοντας την επιχειρησιακή απόδοση μέσω εργαλείων και συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού
Οι διαδικασίες και πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε εταιρείας. Στόχος είναι να απλοποιούν την καθημερινότητα και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του οργανισμού, σύμφωνα πάντα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Απαίτηση της νέας εποχής είναι η κατάλληλη αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με στόχο την ταχύτητα των αποφάσεων, τη δέσμευση των εργαζομένων και τη συνολική αύξηση της απόδοσης.

PwC’s Academy
Μοιραζόμαστε τη γνώση μας με τα στελέχη της αγοράς

Ικανότητα παρουσίασης, ευχέρεια στη συγγραφή απόψεων, δυνατότητα αναζήτησης πηγών και αντίληψη της γνώσης συγκεκριμένων κλάδων, αποτελούν μερικές από τις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τα ταλέντα της επόμενης ημέρας.

Η δίψα των στελεχών σας για γνώση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τους προσφέρει τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να αποδώσουν καλύτερα σε ένα σύνθετο, πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, όταν η εκπαίδευση παρέχεται από εξειδικευμένα ενεργά στελέχη της αγοράς, τα οποία κατέχουν ολοκληρωμένη τεχνική γνώση, ένα συνδυασμό ικανοτήτων και την απαραίτητη εμπειρία.

Η εκπαίδευση όμως πρέπει να είναι διαρκής. Στην PwC Ελλάδας, δημιουργούμε ένα ισχυρό δίκτυο μεταξύ των εκπαιδευόμενων και της ομάδας μας. Εξασφαλίζουμε συνεχή ενημέρωση, ειδικά όσον αφορά νομοθετικές αλλαγές, και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζει καθημερινά το σύγχρονο στέλεχος – είτε είναι Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστής, Εκκαθαριστής Μισθοδοσίας, Financial Controller, Νομικός Σύμβουλος ή και κάθε άλλο στέλεχος της οργανωτικής δομής της σημερινής επιχείρησης.

Η προσωπική εξέλιξη του κάθε στελέχους θα πρέπει ωστόσο να συντονίζεται και με την εταιρική προοπτική. Σχεδιάζουμε μαζί με τους πελάτες μας ένα πρόγραμμα κατάρτισης με κριτήρια και στόχους που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου και αποτελούν την υποδομή για την εξέλιξη ταλέντων που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.