Μετρώντας 14 χρόνια πορείας, η People for Business καταφέρνει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με βάση τα νέα δεδομένα στην αγορά και τις τάσεις. Τα στελέχη της εταιρείας μοιράζονται μαζί μας τη φιλοσοφία της PfB, τους τομείς που εστιάζει, καθώς και τον τρόπο που δημιουργεί αξία για τους συνεργάτες της.

HR Professional: H People for Business δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2007. Ποιοι είναι οι πυλώνες που επικεντρώνεστε;

Ρεβέκκα Πιτσίκα: Μετά από μια σημαντική πορεία στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού, σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, ως ομάδα στελεχών με τεχνογνωσία και αντίστοιχη εμπειρία, για να δημιουργήσουμε μια εταιρεία, με διαφορετική διάσταση. Ξεκινήσαμε σε μια περίοδο που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μία νέα πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη βαθύτερη χρηματοπιστωτική κρίση της σύγχρονης ιστορίας να βρίσκεται προ των πυλών.

Καθώς πιστεύουμε στην εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, έχουμε επιλέξει 4 συγκεκριμένους πυλώνες στους οποίους επικεντρωνόμαστε:

 • Τη στρατηγική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας την απόδοση με δομημένα συστήματα αξιολόγησης και στοχοθέτησης.
 • Την προσέλκυση και επιλογή επαγγελματιών, υψηλόβαθμων στελεχών και μελών ΔΣ.
 • Την ανάπτυξη και αξιολόγηση στελεχών και μελών ΔΣ εταιρειών.
 • Τη συμβουλευτική καριέρας σε στελέχη που αποχωρούν και στα οποία η εταιρεία τους θέλει να τους παρέχει μια υπηρεσία που θα τους βοηθήσει ουσιαστικά στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Το όραμά μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της αγοράς, στις νέες τάσεις. Υπηρεσίες σε εταιρείες που θεωρούν άξονα της επιτυχίας τους το ανθρώπινο δυναμικό. Κατανοώντας την κουλτούρα και τις ανάγκες κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, δεν παρέχουμε υπηρεσίες one-size-fits-all. Δεν «ανακυκλώνουμε» υποψηφίους. Δεν πιστεύουμε ότι το ίδιο σύστημα για τη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού, για την οργάνωση ή την αναδιοργάνωση, για τη διαχείριση της απόδοσης ή για τη στοχοθέτηση ταιριάζει σε όλους. Κάθε εταιρεία είναι μοναδική και ξεχωριστή, και έτσι την αντιμετωπίζουμε. Επομένως, η αξία που προσθέτουμε στους πελάτες μας είναι ότι ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας με τη συνολική της στρατηγική, με στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

HR P.: Από το 2007 μέχρι σήμερα, έχετε πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό σας. Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό σας;

Έλενα Κατσίνα: Είναι ο τρόπος που κάνουμε το όραμά μας πράξη. Δημιουργούμε ορατή και βιώσιμη αξία για τους επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται, για τις εταιρείες που επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μας. Είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και τους στόχους των συνεργατών μας. Διατηρούμε μαζί τους ανοιχτή, ειλικρινή και άμεση επικοινωνία. Με αξιοπιστία και συνέπεια, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των πελατών μας, ως πραγματικοί συνεργάτες. Παράλληλα, διαθέτουμε πολύπλευρη εμπειρία από διαφορετικούς κλάδους. Εμπειρία που βασίζεται στην επαγγελματική πορεία κάθε συμβούλου, αλλά και εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέσα από τα έργα που έχουμε χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Έχουμε αποκτήσει βαθιά και ολιστική κατανόηση των επιχειρήσεων. Δεν έχουμε μονοδιάστατη, περιορισμένη, λειτουργική εμπειρία, όπως συνήθως συμβαίνει στην αγορά, καθώς συχνά βλέπουμε παραδείγματα από επαγγελματίες που επιλέγουν να γίνουν σύμβουλοι από έλλειψη άλλης επιλογής και όχι από συνειδητή επιλογή. Για αυτό και προσθέτουμε ουσιαστική και μετρήσιμη αξία στους πελάτες μας, καθοδηγώντας τους με ενσυναίσθηση και κατανόηση ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προσέλκυση ταλέντου από την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, κάνουμε και εμείς πράξη τα όσα πρεσβεύουμε. για αυτό και το 2020 πιστοποιηθήκαμε ως Great Place to Work, από τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό.

HR P.: Αναφερθήκατε προηγουμένως στη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού και στον τρόπο που συνδέεται με την εταιρική στρατηγική. Συμβάλλει πράγματι στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και πώς;

Έ. Κατσίνα: Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε, ο προσδιορισμός και ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής είναι πραγματικά μείζον θέμα για τις επιχειρήσεις, την επιβίωση και την ανάπτυξή τους. Τεχνολογία, διεύρυνση αγορών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιος είναι, όμως, ο καταλύτης για να λειτουργήσουν τα παραπάνω; Ο άνθρωπος. Ακόμα και όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, στην πραγματικότητα μιλάμε για έξυπνους βοηθούς (Intelligent assistants). Σε αυτή την έντονη ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη, διαφοροποίηση και καινοτομία, οι δεξιότητες, το προφίλ των εργαζομένων, οι επαγγελματικοί τους στόχοι, η αποτελεσματικότητα και όχι απλά η ικανότητα, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επομένως η εταιρική στρατηγική, η κουλτούρα και η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού είναι άρρηκτα δεμένες, με κοινό προσανατολισμό.

Πώς αυτό επιτυγχάνεται; Με μια απόλυτα δομημένη και ολιστική προσέγγιση, που ολοκληρώνεται σε επτά βήματα, με αφετηρία τον προσδιορισμό των στρατηγικών πυλώνων που συνδέονται με το όραμα της εταιρείας. Και γιατί ξεκινάμε από την στρατηγική; Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε «how success looks like» – τι σημαίνει επιτυχία για τον οργανισμό, πώς αποτυπώνεται σε δείκτες, πώς την μετράμε, πώς την παρακολουθούμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζουμε τους πυλώνες στρατηγικής και το εταιρικό πλάνο δράσης που οδηγεί στον τελικό στόχο – και μέρος του πλάνου είναι η εταιρική κουλτούρα και η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια, με δομημένη μεθοδολογία μετατρέπουμε τους εταιρικούς στρατηγικούς στόχους σε ατομικούς, με πλάνο δράσης κα χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να τους παρακολουθήσει και να ελέγξει την πορεία τους. Με αντίστοιχη μεθοδολογία, προσεγγίζουμε την οργανωτική δομή, τους ρόλους και τους δείκτες που μετρούν την απόδοση των κατόχων της θέσης. Με βάση τα παραπάνω, δομούμε το κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης, στοχοθέτησης και ανάπτυξης της απόδοσης, με στόχο πάντα την επίτευξη των εταιρικών στόχων, μέσα από την απόδοση κάθε εργαζόμενου.

HR P.: Επομένως, μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση της στρατηγικής, με έναν από τους βασικούς πυλώνες να είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ποια είναι συνολικά τα οφέλη για μια εταιρεία που υιοθετεί αυτή την προσέγγιση;

Πάνος Μπαλτάς: Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ήθελα, όμως, πρώτα να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνιση: η στρατηγική προφανώς δεν είναι κάτι νέο για τις επιχειρήσεις. Ο τρόπος που μεταφράζεται σε απόλυτα συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για κάθε στέλεχος είναι η ειδοποιός διαφορά. Σε στόχους πέρα από αυτούς που συνδέονται με την περιγραφή κάθε θέσης – γιατί αυτοί οι στόχοι συνδέονται με τον λόγο ύπαρξής τους. Σε στόχους που συνδέονται με την υλοποίηση της στρατηγικής και που προφανώς μπορεί να διαφοροποιηθούν σε επόμενο στάδιο, καθώς η στρατηγική αλλάζει, οι στόχοι ολοκληρώνονται, ενώ νέοι ορίζονται. Μέσα από αυτή την προσέγγιση κάθε επιχείρηση:

 • ελαχιστοποιεί επιχειρηματικούς κινδύνους,
 • ελέγχει καλύτερα τα κόστη,
 • ευθυγραμμίζει τους επιχειρηματικούς στόχους με τους στόχους των στελεχών της,
 • ενισχύει την απόδοση των εργαζομένων, η οποία επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα και όχι στην παραγωγικότητα,
 • προσδιορίζει τομείς ανάπτυξης,
 • ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απώλειας ταλέντων,
 • συμβάλλει στην προσέλκυση νέου ταλέντου.

HR P.: Προσέλκυση νέου ταλέντου. Γιατί μια εταιρεία να επιλέξει την PfB, ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει οργανωμένη διεύθυνση που ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό;

Έ. Κατσίνα: Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό που ξεκίνησε ως ευθύνη των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού έχει πλέον αναδειχτεί σε ένα σημαντικό ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τις περισσότερες εταιρείες. Καταρχήν, η προσέλκυση και η απόκτηση ταλέντου απαιτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, τεχνογνωσία, εμπειρία και γνώση της αγοράς. Ταυτόχρονα, η επιλογή ενός στελέχους, οποιασδήποτε βαθμίδας δεν είναι πλέον απλά μια πρόσληψη για την κάλυψη μιας θέσης, είτε πρόκειται για ρόλο σε ΔΣ είτε πρόκειται για ρόλο ευθύνης ή για ρόλο εξειδικευμένου στελέχους. Είναι μια ενέργεια που συνδέεται με την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, άρα απόφαση βαρύνουσας σημασίας.

Και έτσι ακριβώς την χειριζόμαστε στην People for Business. Για εμάς, επιλογή στελεχών σημαίνει στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία που μας εμπιστεύεται, ευθυγράμμιση των αναγκών πρόσληψης με τους στρατηγικούς της στόχους. Κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε αποτελεσματικές τοποθετήσεις που προσθέτουν αξία σε έναν οργανισμό. Μέσα από μια δομημένη διαδικασία, με αποδεδειγμένο ιστορικό σχεδόν μηδενικών αντικαταστάσεων, χωρίς να «ανακυκλώνουμε» τα ίδια στελέχη, ενεργούμε με ανοιχτή επικοινωνία, συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Με λίγα λόγια, παραδίδουμε στους συνεργάτες μας αυτό που υποσχόμαστε, καθώς η προσέγγισή μας βασίζεται στην εταιρική σχέση και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα.

Βασικά στοιχεία της επιτυχίας μας είναι η εμπειρία μας, η εξειδίκευση, το εκτεταμένο δίκτυο υποψηφίων και η γνώση της αγοράς στελεχών. Δίνουμε έμφαση στο να κατανοήσουμε τη στρατηγική και τους στόχους κάθε εταιρείας που μας εμπιστεύεται, ώστε να εντοπίσουμε στην αγορά τους κατάλληλους υποψήφιους. Χαρτογραφούμε την αγορά για κάθε έργο, κάθε πελάτη μας, καθώς για εμάς κάθε εταιρεία είναι μοναδική. Αξιολογούμε τους υποψηφίους με δομημένες συνεντεύξεις που βασίζονται στις δεξιότητες που απαιτεί κάθε εταιρεία, με εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων και με προφίλ επαγγελματικής προσωπικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στις συστάσεις του υποψηφίου. Υποστηρίζουμε κάθε στέλεχος που τοποθετούμε στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή του στη νέα εταιρεία. Ειδικά αυτό το τελευταίο βήμα, θεωρούμε ότι είναι πραγματικά σημαντικό για την πορεία του εργαζόμενου στο νέο περιβάλλον και είναι κρίμα που οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου μας συνήθως το παραλείπουν, καθώς θεωρούν ένα έργο «ολοκληρωμένο» όταν τοποθετείται ο υποψήφιος.

HR P.: Η προσέγγισή σας είναι σαφής όσον αφορά στην επιλογή στελεχών. Πώς προσεγγίζετε τον αντίποδα, τη Συμβουλευτική Μετάβασης Καριέρας;

Έ. Κατσίνα: Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την ευέλικτη και εξατομικευμένη υπηρεσία που απαντά σε μια βασική ανάγκη της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε μαζί με κάθε συμμετέχοντα εναλλακτικές επιλογές σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας δομημένη μεθοδολογία, με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και κυρίως τις δεξιότητες και τους επαγγελματικούς τους στόχους. Για αυτό και εξετάζουμε δύο εναλλακτικές:
την επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας μέσα από ρόλο στελέχους,
την επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από ένα απόλυτα δομημένο πρόγραμμα που μετατρέπει μια ιδέα σε πράξη.
Κάθε σύγχρονη εταιρεία που σέβεται τους εργαζομένους της και ενδιαφέρεται για την εταιρική της φήμη δίνει αυτή την επιπλέον παροχή σε εργαζόμενους που πρέπει να αποχωρήσουν.

HR P.: Ηγεσία: Ένα θέμα που απασχολεί κάθε οργανισμό. Ποιο είναι το όφελος που έχει μια εταιρεία που συνεργάζεται με την PfB σε αυτό το πεδίο; Πώς προσφέρετε αξία στους συνεργάτες σας;

Π. Μπαλτάς: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, το μοντέλο ηγεσίας έχει αλλάξει ριζικά. Επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο ενδυναμώνουν τους ηγέτες τους ή προετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση, τους ηγέτες της επόμενης ημέρας, με συστηματικές και στοχευμένες διαδικασίες – διαδικασίες που δεν είναι πλέον πολυτέλεια ή χαρακτηριστικό μεγάλων ή πολυεθνικών εταιρειών. Είναι επιτακτική ανάγκη. Ο σύγχρονος ηγέτης, όπως και κάθε στέλεχος, καλείται να διαχειριστεί έναν πραγματικά τεράστιο αριθμό πληροφοριών, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επιτυχία στον ρόλο του, δεν καθορίζεται από αυτό που γνώριζε έως τώρα, αλλά από το πόσο γρήγορα μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες και να μάθει έγκαιρα νέα δεδομένα.

Έτσι, πρακτικά απαιτούνται άλλου τύπου χαρακτηριστικά και νέες δεξιότητες, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κόσμο που καθημερινά εξελίσσεται. Τι είναι, επομένως, σημαντικό; Με βάση τα νέα δεδομένα και μέσα από μια απόλυτα δομημένη και αντικειμενική διαδικασία, να προσδιορίσουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται. Να διαπιστώσουμε που βρίσκεται κάθε στέλεχος σε σχέση με αυτές και να δομήσουμε το πλάνο ανάπτυξης για να πετύχουμε το επιθυμητό επίπεδο. Με λίγα λόγια, μιλάμε για δομημένα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Με απόλυτα παραμετροποιημένα εργαλεία, με έμφαση στις δεξιότητες και την προσομοίωση της εργασίας, σε εξατομικευμένες και δομημένες συναντήσεις, επικεντρωνόμαστε στις δεξιότητες του εργαζόμενου, ώστε να καταγράψουμε και να κωδικοποιήσουμε τις περιοχές που χρειάζονται ενδυνάμωση και να δομήσουμε το κατάλληλο πλάνο ανάπτυξης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι εταιρείες με δομημένα συστήματα διαχείρισης της απόδοσης επιλέγουν να επενδύσουν στους εργαζομένους τους, με αυτή την υπηρεσία, για να διασφαλίσουν τόσο την αντικειμενικότητα του αποτελέσματος, όσο και να για λάβουν κωδικοποιημένη πληροφορία που θα τις βοηθήσει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Αποφάσεις που μπορεί να αφορούν στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων τους, τυχόν αναδιοργάνωση, δημιουργία πλάνου διαδοχής, αξιολόγηση εργαζομένων στο πλαίσιο εξαγορών ή συγχωνεύσεων ή όποια άλλη επαγγελματική απόφαση. Με αυτό τον τρόπο, μειώνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά κυρίως μειώνουν τον κίνδυνο απώλειας ταλέντου.

HR P.: Με βάση την εμπειρία σας, ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη τάση που θα επηρεάσει τον κλάδο του HR στο μέλλον;

Έ. Κατσίνα: Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα της People for Business, «Μετά την Πανδημία: Νέα Εποχή, Νέο Μοντέλο Εργασίας», που πραγματοποιήσαμε το 2020, μεταξύ των τάσεων που διαφαίνονται στον κλάδο του HR είναι η ευελιξία, η ουσιαστική διατμηματική συνεργασία για την επίτευξη στρατηγικών στόχων, η δέσμευση των εργαζομένων και το ανθρώπινο πρόσωπο κάθε ηγέτη. Η πραγματικότητα είναι ότι η πανδημία έχει επιταχύνει το νέο μοντέλο εργασίας, που βασίζεται στην τεχνολογία, την τηλεργασία και απαιτεί νέες δεξιότητες και χαρακτηριστικά. Μέσα αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κάθε εταιρεία πρέπει να γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται σήμερα, ώστε η επένδυση στους εργαζόμενους που αφορά στο reskilling και στο upskilling των δεξιοτήτων τους να γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό, όπως τα δομημένα Κέντρα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης, που προαναφέραμε.

Ταυτόχρονα, η εσωτερική επικοινωνία, που ενώνει την επιχείρηση με τους εργαζόμενους και τους πελάτες της, σηματοδοτεί τη νέα πραγματικότητα και οδηγεί σε ριζική αλλαγή κουλτούρας. Η εσωτερική επικοινωνία διαδραματίζει πλέον πρωταρχικό ρόλο και εντάσσεται στη στρατηγική κάθε εταιρείας, ώστε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Απαραίτητη συνθήκη είναι βέβαια οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων: ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η αυτοπειθαρχία, η αυτό-υποκίνηση, η δομημένη σκέψη, ως δεξιότητες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα της απομακρυσμένης εργασίας.

HR P.: Tα τελευταία χρόνια, η εταιρεία πραγματοποιεί περισσότερες ενέργειες EKE. Γιατί δίνετε τόση έμφαση σε αυτό τον τομέα;

Ρ. Πιτσίκα: Στην πραγματικότητα, η PfB, εδώ και μία δεκαετία στηρίζει αφιλοκερδώς σημαντικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της εργασίας και της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια, στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Έχουμε συμμετάσχει στον πρώτο εκπαιδευτικό κύκλο του προγράμματος Tech Academy, που διοργάνωσε, το 2020, η Socialinnov με τη συνεργασία της People for Business, ενδυναμώνοντας το επαγγελματικό προφίλ των σπουδαστών που συμμετείχαν. Για περίπου 3 χρόνια εκπαιδεύσαμε, μέσω του εργαστηρίου «Market Yourself» -μια πρωτοβουλία του INNOVATHENS και της Samsung- 500 υποψηφίους σε νέες δεξιότητες αναζήτησης εργασίας.

Σημαντική, όμως, ήταν και η συμβολή μας, ως mentors στη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ΕΠΙΝΗΣΙΑ ΗΩΣ, η οποία παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε νέους που ζουν και εργάζονται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στο Venture Garden, το οποίο δημιούργησαν το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, και η Σχολή Επιχειρήσεων της Ανατολίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, για την οικονομική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων.

Επίσης, έχουμε στηρίξει το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας, με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικότητας, τους νικητές και έχουμε συμμετάσχει σε επιτροπές αξιολόγησης νέων επιχειρηματικών ιδεών, σε διαγωνισμούς που έχουν διοργανωθεί από θεσμούς ή από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παράλληλα, πιστεύοντας ακράδαντα στην εκπαίδευση νέων, έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει να στηρίζουμε οικονομικά τις σπουδές κοριτσιών εκτός Αττικής, που φιλοξενούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. Και θέλουμε να συνεχίσουμε, όσο μπορούμε, για έναν καλύτερο κόσμο, με ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης για όλους. Για έναν κόσμο που τα παιδιά μας θα είναι περήφανα που θα ζουν.