Μία σημαντική διάκριση απέσπασε η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca Hellas S.A. για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συγκεκριμένα, η AstraZeneca διακρίθηκε στα βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στον τομέα «Διαχείριση της Απόδοσης, των Αποδοχών και Παροχών», για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης, αλλά και των αποδοχών και παροχών που προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Το βραβείο παρέλαβε η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Επικοινωνίας, η οποία δήλωσε: «πηγή έμπνευσης για όλα όσα σχεδιάζουμε και για όλα όσα πράττουμε είναι οι άνθρωποι μας. Έργο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η δημιουργία της στρατηγικής εκείνης που διασφαλίζει την επιχειρηματική επιτυχία»