Η PepsiCo-Tasty Foods ξεχώρισε για το καλό εργασιακό περιβάλλον της και διακρίθηκε μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα Best Workplaces 2014.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε για 7η φορά στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει το σταθερό προσανατολισμό της στην ενσωμάτωση υπεύθυνων και βέλτιστων εργασιακών πρακτικών. Η βράβευση της PepsiCo-Tasty Foods οφείλεται στο ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών της και στη δέσμευσή της για ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οι εργαζόμενοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν και να νιώσουν ικανοποίηση και αναγνώριση. Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση, η ικανοποίηση και η προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό πυλώνα του οράματος του παγκόσμιου ομίλου της PepsiCo για «Απόδοση με Σκοπό» (Performance with Purpose).

Σχολιάζοντας τη διάκριση, η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Αναστασία Μακαριγάκη δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για τη διάκριση μας στα Best Workplaces, καθώς αυτή αφορά τον πιο σημαντικό τομέα για μια επιχείρηση, τους Ανθρώπους της. Η διαρκής επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί συνειδητή επιλογή μας, διότι αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δίνουν ώθηση στην εταιρεία μας, που κάνουν πράξη τις αξίες μας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας».