Σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Συγκεκριμένα, εντάσσονται δράσεις προϋπολογισμού άνω των 4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

  • Η υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμΕΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, χρηματοδοτείται με 2,2 εκ ευρώ.
  • Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αντίστοιχες δράσεις χρηματοδοτούνται με 1 εκατ. ευρώ.
  • Τέλος, η Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργεί
    στην Πάτρα χρηματοδοτείται με 980.833 ευρώ για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται υπηρεσίες για τη φυσική πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία στους ακαδημαϊκούς χώρους, η δημιουργία ψηφιακού συστήματος διαχείρισης προγράμματος μετακίνησης, η ηλεκτρονική προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, η υποστήριξη στην ελληνική νοηματική γλώσσα, η παροχή ατομικών υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής κ.ά..