Σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήγαγε το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων BlackRock, λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θεωρούν αρκετές τις παροχές που δίνονται για συνταξιοδότηση την ώρα που οι εργοδότες τις θεωρούν ως ένα βασικό μέρος του πακέτου ανταμοιβής.

Μόνο ένας στους τέσσερις (28%) εργαζόμενους γνωρίζει τι χρειάζεται να αποταμιεύσει για μία άνετη συνταξιοδότηση ενώ περισσότεροι από τους μισούς (56%) ανησυχούν ότι δε θα είναι αρκετή η σύνταξη που θα λάβουν.

Παρόλο που οι περισσότεροι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (61%) πιστεύουν ότι το να επενδύουν για συνταξιοδότηση αποτελεί προσωπική τους ευθύνη, δεν έχουν υιοθετήσει μία πιο ενεργή και δραστήρια προσέγγιση για αποταμίευση. Επιπλέον, αν και η πλειοψηφία των εργαζομένων θεωρεί ότι ενδέχεται η αποταμίευση να μην είναι αρκετή, λιγότεροι από τους μισούς (48%) έχουν εξετάσει τα επίπεδα συμμετοχής τους τα τελευταία δύο χρόνια ενώ το 47% αναμένει ότι θα πρέπει να εργαστεί περισσότερο από αυτό που προβλεπόταν πριν από πέντε χρόνια.

Η διάχυτη αυτή δυσπιστία που επικρατεί σχετικά με τις συντάξεις φαίνεται και από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αναζητούν άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως από κληρονομιά (19%), πώληση ακινήτου (21%) την πολιτεία (14%) και την υποστήριξη από την οικογένεια και από φίλους (6%). Το 27% μάλιστα αναμένει να αναλάβει άλλη θέση εργασίας μετά από τη συνταξιοδότηση προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του.