Περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα ΑΕΙ (www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=ΑΕΙ) ζητούν οι νέοι στην Ελλάδα.

Η συντριπτική πλειοψηφία (93%) των ερωτηθέντων στην έρευνα που υλοποίησε το ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε 500 υποψήφιους φοιτητές για ΜΒΑ ή Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Πανεπιστήμια Πειραιά, Μακεδονίας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο θεωρεί απαραίτητο το μεταπτυχιακό τίτλο ως μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο 11ο ετήσιο Forum-Business Week (11-15 Μαΐου 2009) που διοργανώνει ο σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ’s Society) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με τη μελέτη 1 στους 2 συμμετέχοντες εκδηλώνει την ίδια προτίμηση για την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους θεωρούν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες να επιλεγούν από ένα ελληνικό ΑΕΙ, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού προσφερόμενων θέσεων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εξάλλου, κάθε χρόνο πάνω από 800 πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων (οικονομολόγοι, μηχανικοί, γιατροί, γεωπόνοι, ακόμη και φιλόλογοι) σπουδάζουν στα 5 ΜΒΑ που λειτουργούν στην Ελλάδα ενώ ο αριθμός των αιτήσεων είναι τουλάχιστον 8πλάσιος και συνεχώς αυξάνεται.