Για 8η συνεχή χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», με εστίαση στη Γυναίκα-Ανώτατο Στέλεχος.

Στην έρευνα συμμετείχαν Γυναίκες Επιχειρηματίες ή/και Ανώτατα Στελέχη από τις 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες βάσει κύκλου εργασιών 2017-2018. O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Icap, δήλωσε σχετικά: «Ενισχύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αποδοχή τους στις διοικήσεις των επιχειρήσεων.

Έτσι, 8.577 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες, καταλαμβάνοντας το 24,9% επί συνόλου 34.473 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2017, μερίδιο αυξημένο σε σχέση με την περσινή μελέτη (24,2%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις αυξήθηκε κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία πενταετία».

Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι, σύμφωνα με την έρευνα, ότι αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους, καθώς και ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων.