Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους.

Συγκεκριμένα, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 26% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <€2 εκατ.), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>€50 εκατ.) το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 13%. Το παραπάνω προκύπτει από πρωτογενή έρευνα που διεξήγαγε η ICAP Group με αντικείμενο τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, για 7η συνεχή χρονιά. Στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες επιχειρηματίες ή/και ανώτατα στελέχη από τις 1.100 μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες βάσει κύκλου εργασιών 2016-2017.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP, ανέφερε σχετικά: «Ενδυναμώνεται η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακά αυξανόμενη αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι, 6.594 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες (24,2% επί συνόλου 27.267 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό τη χρήση 2016), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με την περσινή μελέτη (23,6%)».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσίασαν πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι γυναίκες επικεφαλής είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι 96% εξ αυτών απασχολούνται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, δείχνουν επιμονή και εργατικότητα, ενώ θεωρούν ως τη σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική ανάπτυξη (73%), την καταξίωση και αναγνώριση τους στο επαγγελματικό περιβάλλον (61%). «Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις δυνατότητες των γυναικών και συνεπώς τόσο η Πολιτεία όσο και οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται γυναίκες», σχολίασε ο Ν. Κωνσταντέλλος.