Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να διπλασιάσει το ποσοστό των γυναικών σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

Συγκεκριμένα, έθεσε ως στόχο μέχρι το 2019 το 28% των ανώτερων διοικητικών θέσεων και το 35% των μεσαίων να καταλαμβάνονται από γυναίκες. Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να επιλέξει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, αφού αυτά ορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά διαχειρίζεται τις προσλήψεις και τις προαγωγές προσωπικού κάτω από αυτό το επίπεδο. Μόνο δυο γυναίκες, η Αυστριακή Γερτρούδη Τούμπελ-Γκούγκερελ και η Σίρκα Χαμαλάινεν από τη Φινλανδία έχουν θητεύσει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας από την ίδρυσή της.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ούτε μια γυναίκα στο 23μελές ΔΣ, καθώς τόσο η εξαμελής Εκτελεστική Επιτροπή όσο και οι 17 κεντρικοί τραπεζίτες των χωρών-μελών της ΟΝΕ είναι άνδρες. Και από τους 14 γενικούς διευθυντές της Τράπεζας, μόνο δυο είναι «γένους θηλυκού». Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών στην διοίκηση της ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι μπλόκαρε επί μήνες τον διορισμό του Ιβ Μερς στο ΔΣ και ήρε τις ενστάσεις του μόνο αφού έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η εικόνα θα αλλάξει. Η ΕΚΤ επιδιώκει να δώσει το καλό παράδειγμα και στη γερμανική Bundesbank, στο ΔΣ της οποίας έχει θητεύσει μόνο μια γυναίκα στα 56 χρόνια της ιστορίας της.