Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (40%) πιστεύουν ότι η επιχείρηση στην οποία δουλεύουν έχει ξεκάθαρο πλάνο για την αντιμετώπιση της κρίσης και από αυτούς μόνο το ένα τρίτο νιώθουν δεσμευμένοι στη μακροχρόνια επιτυχία του οργανισμού.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Threshold Communications σε 1.000 εργαζόμενους και δημοσιεύθηκε στο βρετανικό HR Magazine. Η πεποίθηση ότι η επιχείρηση θα αντέξει στην ύφεση έχει θετικό αποτέλεσμα στη δέσμευση του εργατικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που «πιστεύουν» στα μελλοντικά σχέδια των εργοδοτών τους, νιώθουν ενθουσιασμένοι από τη δουλειά τους σε ποσοστό 81%, ενώ σε ποσοστό 86% εκφράζουν μακροχρόνια δέσμευση απέναντι στην εταιρεία τους. Η σωστή επικοινωνία δείχνει να ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων, αφού αυτοί που καταλαβαίνουν τη στρατηγική της επιχείρησής τους εμφανίζονται περισσότερο «δεμένοι» με τον οργανισμό τους.