Την έναρξη του προγράμματος υποτροφιών για το 2009 ανακοίνωσε η PwC. Οι υποτροφίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Φέτος, το πρόγραμμα διευρύνεται για να καλύψει περισσότερους τομείς σπουδών, βάσει των τάσεων της αγοράς εργασίας.
Στο διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών της PwC εντάσσονται: υποτροφίες πλήρους φοίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές σε αποφοίτους ΑΕΙ, υποτροφίες μερικής φοίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές σε στελέχη επιχειρήσεων και υποτροφίες στην PwC Academy οι οποίες ανακοινώνονται σε ξεχωριστά διαστήματα.

Αναλυτικότερα, οι υποτροφίες πλήρους φοίτησης αφορούν σε αποφοίτους AEI (συμπεριλαμβανομένων των Πολυτεχνείων) και προσφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τραπεζικά, Internal Audit, Risk Regulation, IT Systems & Security, Information Systems, Total Quality Management & Systems, MBA, Ναυτιλιακά και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Οι υποτροφίες μερικής φοίτησης απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους μεταπτυχιακούς κλάδους σπουδών. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία μόνο κατηγορία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Μαρτίου 2009.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στο ετήσιο συνέδριο της PwC, στις 28 Απριλίου 2009. Πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών: www.pwc.gr <http://www.pwc.gr>, [email protected], 210-687-4028, 210-687-4400. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: PricewaterhouseCoopers, Michelle Καραολίδου, M&C, Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι.